Millora en les llistes d’espera a les Terres de l’Ebre gràcies al Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària

Nota de premsa del Departament de Salut. El Conseller de Salut, Manel Balsells, va presentar dijous a la Comissió de Salut  els primers resultats del Pla, que mostren una clara millora en l’accessibilitat a l’atenció primària i hospitalària.

El Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balsells, va presentar aquest dijous 14 de setembre les primeres dades del Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària, que es va iniciar a principis d’any amb l’objectiu de poder accedir millor als serveis de salut, tant els d’atenció primària, com a les operacions quirúrgiques, proves diagnòstiques i visites a consultes externes.

En aquest marc, des de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre s’ha treballat per tal d’implantar un nou sistema de coordinació territorial, que ha suposat un impacte positiu considerable en l’aprofitament dels recursos sanitaris i en la reducció de les llistes d’espera per a l’atenció hospitalària, alhora que una millora en les dades d’accessibilitat tant a l’Atenció Primària com a l’Atenció Hospitalària, en les intervencions quirúrgiques i en les proves diagnòstiques.

Aquest sistema de coordinació territorial ha permès que a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre s’hagin efectuat, durant la primera meitat de 2023, gairebé 500 intervencions quirúrgiques més que en el mateix període de l’any anterior, el que suposa un increment del 9%. Ara com ara, el 86% dels pacients quirúrgics a la Regió Sanitària s’atenen dins el termini de garantia.

Pel que fa a proves diagnòstiques, com ecografies, ressonàncies o endoscòpies, el nombre de proves ha augmentat un 7% respecte al mateix període de l’any passat. Aquest creixement s’ha aconseguit principalment gràcies a la coordinació entre els proveïdors, que ha permès una millor planificació de l’activitat de cara a la ciutadania.

A més de l’abordatge coordinat entre els proveïdors, la cessió d’espais entre ells ha estat una altra estratègia clau per a l’aprofitament òptim de les estructures sanitàries del territori mitjançant els equips territorials, com és el cas de cardiologia, al·lergologia o oftalmologia, i els diferents projectes de col·laboració entre centres, que inclouen algunes especialitats com neurologia, nefrologia, pediatria o pneumologia, entre d’altres. Aquesta pràctica permet continuar millorant els temps d’espera i l’atenció en els terminis establerts. És una prova més de com la coordinació territorial pot ser un factor decisiu per aconseguir resultats positius en el sistema sanitari.

No només s’han produït millores en l’atenció hospitalària, sinó que també cal destacar els avenços en l’accessibilitat a l’atenció primària. En dades recollides fins al mes de juny, més del 70% dels ciutadans de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre han pogut accedir al seu professional de primària assignat en un termini de cinc dies després de consultar la disponibilitat. Aquesta dada suposa una millora significativa en l’accessibilitat a l’Atenció Primària en comparació amb l’acumulat de 2022, amb només un 57% d’accés a la primària en els primers cinc dies. En aquest aspecte destaca especialment l’EAP de la Terra Alta, amb més d’un 92% d’accés al metge de família en les primeres 48 hores després de fer la consulta.

Íngrid Roca, gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, ha destacat que “la implementació de la coordinació territorial a la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre ha tingut un impacte molt positiu en l’aprofitament dels recursos sanitaris i en la reducció de les llistes d’espera”. Roca ha assegurat que “els resultats fins ara són encoratjadors, amb un augment de l’activitat als hospitals i una reducció dels temps d’espera en comparació amb la mitjana de Catalunya. Amb aquesta estratègia, és possible continuar treballant per oferir una atenció sanitària de qualitat i accessible per a tots els ciutadans”. Finalment, Roca ha volgut “agrair els professionals de salut de les Terres de l’Ebre, que estan realitzant un gran esforç per tal de garantir una atenció propera, de qualitat i resolutiva”.

El 2% de la població catalana major de 59 anys té un diagnòstic d’Alzheimer

 • Unes 41.600 persones un amb una mitjana d’edat propera als 82 anys estan diagnosticades d’Alzheimer
 • El 2022 es va publicar el Pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència de Catalunya (PLADEMCAT) amb actuacions a realitzar des de la prevenció fins al final de la vida del malalt

La malaltia d’Alzheimer és un trastorn progressiu i degeneratiu de les cèl·lules cerebrals que provoca un deteriorament de la memòria, el pensament i la conducta de la persona. Produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l’aprenentatge de nous conceptes i interfereix en la capacitat de la persona per fer les tasques habituals de la vida diària.

La prevalença de l’Alzheimer en funció de l’edat és de 2% en els majors de 59 anys, 6,5% en els majors de 79 i del 8,8% en els majors de 89 anys. Tot i que no tots els deterioraments de les capacitats mentals relacionats amb l’edat evolucionaran cap a aquesta malaltia, l’envelliment de la població comporta un augment de les persones afectades.

A Catalunya, segons el Registre de morbiditat i utilització de recursos sanitaris de Catalunya (MUSSCAT), un 1,3% de la població pateix algun tipus de demència; 41.600 persones amb una mitjana d’edat propera als 82 anys tenen Alzheimer, el 71,7% de les quals són dones i el 28,3% són homes.

Entre els principals factors de risc es troben l’edat avançada, el gènere (més incidència en dones), els factors genètics i hereditaris (actualment no està clar que sigui una malaltia hereditària), la síndrome de Down i eltraumatisme cranial. Altres factors que poden contribuir al desenvolupament de la malaltia poden ser els antecedents familiars de la malaltia d’Alzheimer, una edat materna superior als quaranta anys en el moment del naixement, hipertensió, la diabetis o la dislipidèmia (alteració del nivell de greixos a la sang).

Es diferencien 3 fases de l’evolució de la malaltia:

 1. La fase inicial es caracteritza per oblits freqüents, irritabilitat i depressió.
 2. Durant la fase moderada es manifesta per la pèrdua de memòria, confusió, alteració del comportament i problemes per fer tasques quotidianes.
 3. Finalment, la fase avançada es distingeix per deteriorament cognitiu i funcional greu.

El Pla director sociosanitari és la unitat dins de la Direcció estratègica de planificació i recerca del Departament de Salut encarregada d’elaborar i implementar plans i programes específics per a la millora de l’atenció a les persones amb patologies neurodegeneratives, com ara la malaltia d’Alzheimer i altres demències.

Pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència de Catalunya (PLADEMCAT).

El 2022 es va publicar el Pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència de Catalunya (PLADEMCAT). Aquest pla va ser elaborat mitjançant un procés participatiu que va implicar les Associacions de Familiars d’Alzheimer.

El PLADEMCAT recull les actuacions a realitzar des de la prevenció fins al final de la vida de la persona, garantint la cobertura de les necessitats en totes les fases evolutives incloent les situacions de crisi i l’atenció al final de la vida. Aquesta ha de començar des del moment del diagnòstic treballant amb la persona una planificació de decisions compartides que ajudi a garantir les seves preferències i els seus valors arribat el moment en què el seu deteriorament cognitiu no li permeti prendre aquestes decisions.

El mateix any, dins d’aquest Pla director, es va crear el Programa de malalties neurodegeneratives per impulsar el desplegament estratègic del PLADEMCAT; és l’encarregat d’afavorir la implementació de les línies estratègiques, projectes i actuacions que se’n deriven. Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer, diferents associacions de malalts organitzen actes científics i de difusió del coneixement sobre la malaltia, així com altres adreçats a la sensibilització social i a l’actualització científica.

22 de setembre: II Seminari de Cardiologia de les Terres de l’Ebre se centrarà en l’actualització en cardiopatia isquèmica

El 22 de setembre de 2023 se celebrarà el II Seminari de Cardiologia de les Terres de l’Ebre a la Sala Polvorí del Parador de Tortosa amb l’objectiu d’actualitzar els coneixements sobre el diagnòstic i el tractament de la cardiopatia isquèmica. Es tracta d’una de les malalties més prevalents i, en els últims anys, hi ha hagut canvis en el seu diagnòstic i tractament, així com en la prevenció dels factors de risc cardiovasculars.

El contingut del Seminari inclou els temes següents:

 • Factors de risc cardiovascular: tòxics ambientals, diabetis mellitus, hipertensió, tabac, dislipèmia.
 • Revascularització de tres vasos: ICP, cirurgia cardíaca.
 • Antiagregants: Clopidogrel, Prasugrel/Ticagrelor.
 • Comorbiditats: fibril·lació auricular, insuficiència mitral, insuficiència cardíaca.
 • Necessitat dels dispositius després de la quàdruple teràpia: DAI i mort sobtada, TRC.
 • Presentació de casos clínics.
 • La genètica com a predictor de la cardiopatia isquèmica.

Trobareu més informació al web del Seminari. Cliqueu aquí.

> Programa

>Inscripcions

 

29 de setembre: Jornada salut i perspectiva de gènere a Tortosa

La primera Jornada Salut i Perspectiva de gènere a les Terres de l’Ebre, que organitza conjuntament els Serveis Territorials d’Igualtat i Feminismes a Terres de l’Ebre i la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, se celebrarà el divendres 29 de setembre, de 9:30 h a 14 h, a l’Aula Magna del Campus de Terres de l’Ebre de la URV a Tortosa.

Aquesta jornada té l’objectiu d’impulsar la creació de comissions de gènere dins dels diferents proveïdors de salut del territori, en el marc de l’Estratègia nacional de drets sexuals i reproductius i de la incorporació de la perspectiva de gènere de forma transversal en totes les àrees de recerca.  La primera Jornada Salut i Perspectiva de Gènere a les Terres de l’Ebre comptarà amb tres blocs: Comissions de gènere, Estratègia nacional de drets sexuals i reproductius i Perspectiva de gènere i recerca.

Les inscripcions es poden fer a través del següent enllaç o del codi QR del programa adjunt.

> Consulta la programació de la Jornada Salut i Perspectiva de gènere a les Terres de l’Ebre.

 

 

 

 

Arranca una nova edició de l’Escola del Cuidar a Amposta

L’Escola del Cuidar, impulsada per l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Montsià (AFAM), l’Ajuntament d’Amposta i la Gerència Territorial Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut l’any 2018, comença un nou curs. Aquest dijous, 21 de setembre, per tal de donar a conèixer aquest projecte a la ciutadania, s’ha organitzat una jornada en què s’explicarà què és l’Escola i com funciona.

El Tastet de l’Escola del Cuidar se celebrarà el 21 de setembre, coincidint amb el Dia Mundial de l’Alzheimer. L’Alzheimer i altres demències tenen una gran repercussió social i sanitària, però sobretot causen un gran impacte en l’àmbit familiar, ja que són la malaltia crònica que provoca un nivell de dependència més alt. Avui en dia, la família és el pilar fonamental en l’atenció de les persones afectades per la malaltia, per aquest motiu l’Escola del Cuidar va dirigida a les persones cuidadores no professionals.

El Tastet de l’Escola del Cuidar tindrà lloc al Casal Cívic de Gent Gran Ruiz Salgado d’Amposta, a les 17.30 h. De fet, el Casal Cívic de Gent Gran és l’espai on actualment es realitzen les sessions de l’Escola del Cuidar. El curs, que arrancarà a l’octubre, comptarà amb dues sessions mensuals, en dimecres, de 15.30 h a 17.30 h. L’Escola del Cuidar, a més, s’estructura en quatre blocs formatius i de suport a les persones que cuiden persones amb demència. El primer bloc tractarà continguts com ‘Com afrontar una conducta agressiva’. Al segon bloc, hi haurà formació en activitat física. El bloc tres tindrà com a objectiu parlar de l’alimentació saludable. I al darrer bloc es tractaran temes vinculats amb la salut mental i la gestió de les emocions.

L’Escola del Cuidar és una iniciativa conjunta de professionals del CAP d’Amposta, l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Montsià i els Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta que va nàixer amb la voluntat de donar suport als cuidadors no professionals que atenen de manera continuada persones amb demència. L’Escola del Cuidar ha estat presa, a més, com a model d’implantació de l’atenció integrada al conjunt del país.

14a Jornada de Recerca (Premis Recerca 2022): la recerca com agent de transformació sistèmica

La recerca biomèdica, clínica o en serveis sanitaris és un pilar bàsic de l’Institut Català de la Salut que pot actuar de catalitzador del sistema sanitari. La 14a Jornada de recerca vol aprofundir en la recerca actual que s’està duent a terme a l’ICS i que definirà la pràctica clínica del futur. Les teràpies avançades, la medicina de precisió, l’ús secundari de les dades o la intel·ligència artificial seran alguns dels temes que s’exposaran i debatran.

La Jornada de Recerca d’enguany se celebra al Badalona Centre Internacional de Negocis, amb motiu dels 40 anys de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Com cada any, la jornada de recerca és una nova oportunitat per conèixer de primera mà la recerca que s’està fent als diferents instituts de recerca que formen part de l’ICS.

Durant la trobada també es faran públics els noms de les guanyadores i guanyadors de la convocatòria 2023 dels diferents Premis a la Trajectòria Investigadora i Premi a la Recerca amb Impacte, que volen distingir la contribució significativa al desenvolupament de la recerca en ciències de la salut, amb l’objectiu de fomentar i reconèixer la investigació biomèdica d’alta qualitat, de caràcter preclínic i clínic, que es du a terme a la institució.

>> Més informació i formularis d’inscripció. 

Èxit de participació de la jornada formativa ‘Donem veu als pacients’, amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients 2023

Per a commemorar el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients 2023, que enguany porta per lema “Incloguem els pacients en la seua seguretat”, des de la Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient  (QiSP) de l’ICS Terres de l’Ebre s’ha impulsat la jornada formativa “Donem veu als pacients”, que ha tingut lloc avui divendres, 15 de setembre,  a  l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Enguany l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut el paper crucial dels pacients, les seues famílies i els cuidadors en la seguretat de l’assistència sanitària. L’evidència demostra que quan els pacients són partícips en la seua cura, es produeixen beneficis significatius en la seguretat i milloren els resultats de satisfacció i en la salut. Convertint-se en membres actius de l’equip d’assistència sanitària, els pacients poden contribuir a la seguretat en la seua cura i en el sistema d’assistència sanitària globalment.

La jornada formativa, que s’ha celebrat al llarg del matí, ha combinat ponències magistrals sobre la temàtica i taules de debat amb la participació d’associacions de pacients de les Terres de l’Ebre, com l’Associació Trastorn Espectre Autista Terres de l’Ebre (ATEATE), l’Associació Ajut per a la Hiperactivitat i Dèficit d’Atenció- Terres de l’Ebre (AHIDA-TTE), Associació de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple Terres de l’Ebre (AFISCQUIM); Associació de dol gestacional, perinatal i neonatal Terres de l’Ebre i Baix Maestrat Libèl·lules dels Estels i Esclerosi múltiple Associació Terres de l’Ebre (EMATE). A més, s’han organitzat dos tallers oberts a tota la ciutadania, “Higiene de mans” i “Aportació del pacient en la seguretat del medicament”. A l’acte hi han participat més d’un centenar de persones, entre professionals i pacients, de forma presencial o telemàtica, ja que s’ha retransmès en directe pel canal de Youtube de l’ICS Terres de l’Ebre.

 

A la taula de presentació de la jornada, Estrella Martínez,  directora d’Infermeria de l’HTVC, ha parlat de la seguretat del pacient “com una dimensió més de la qualitat assistencial. Ha estat una prioritat de les direccions del centre implantar mesures destinades a millorar i disminuir els errors sanitaris en tots els àmbits, un dels erros més freqüents relacionats amb la medicació, entre altres aspectes.”

Jessica Lorenzo, responsable de la Unitat QiSP de l’ICS Terres de l’Ebe, ha remarcat el que indica l’OMS i ha explicat que: “l’objectiu de la jornada ha estat crear consciència sobre la necessitat d’una participació activa dels pacients, de les seues famílies i de les persones cuidadores en tots els entorns i a tots els nivells de l’atenció de la salut, així com prendre un paper més actiu en l’atenció que reben,  amb l’objectiu de millorar i promoure una atenció segura”.

Saleh Llopis, coordinador de l’Àrea de Ciutadania a l’Atenció Primària de l’ICS Terres de l’Ebre amb relació al concepte de qualitat i servei ha destacat: “Cada ciutadà és únic com a persona i com a pacient. El repte és poder fer un acompanyament de compromís personal, que implique una atenció ciutadana integral, proactiva, personalitzada, àgil i sostenible, amb una visió de servei multicanal i tenint en compte la visió del ciutadà sobre com vol que siga aquest servei”.

L’OMS celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient el dia 17 de setembre, des de l’any 2019, amb la finalitat de promoure accions per a fomentar la seguretat a l’atenció de la salut de les persones, així com prioritzar aquest aspecte com un atribut essencial en la qualitat del servei prestat pels centres sanitaris per a millorar la seguretat del pacient i reduir els danys als pacients.

>> Pots veure la jornada ‘Donem veu als pacients’ al canal de Youtube de l’ICS Terres de l’Ebre.

Balcells: “Hem millorat l’accés a la primària, hem fet més proves diagnòstiques i hem reduït les llistes d’espera quirúrgiques”

Nota de premsa del Departament de Salut. El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, ha presentat avui a la Comissió de Salut al Parlament els primers resultats de les mesures urgents del Pla de millora d’accessibilitat al sistema de Salut que el Departament va posar en marxa el març d’aquest any.

El conseller ha explicat que aquest Pla, dotat amb 110 milions d’euros, “era absolutament necessari i ens està ajudant a augmentar l’accessibilitat a la primària, a fer més proves diagnòstiques i a millorar les llistes d’espera”, si bé ha afirmat que cal seguir treballant “per garantir una atenció de qualitat, accessible i equitativa que millori els resultats en salut de la població i la seva satisfacció”. Balcells ha assenyalat que per aconseguir-ho, “cal la transformació del sistema actual. Si no, no podrem donar resposta als reptes marcats”.

El titular de Salut ha explicat que el Pla ha permès millorar el temps d’espera per ser visitat per un professional de referència (metge de família, pediatria, infermeria i odontologia) a l’atenció primària i comunitària. Així, si el desembre de 2022, el 52% de les visites s’atenien en 5 dies o menys, el juny de 2023 la xifra va arribar al 64% i la previsió és que el desembre d’aquest any sigui del 70%. També ha millorat l’accessibilitat inferior o igual als 10 dies. En aquest sentit, si el 70% de les visites s’atenien el desembre de 2022 en 10 dies o menys, el juny la xifra pujava al 81% i la previsió és que el desembre d’aquest any arribi al 90%.

Més temps i més qualitat a la consulta és bàsic i és el fons del Pla”, ha remarcat el conseller, que ha indicat que el Pla també ha permès millorar l’accessibilitat telefònica. Així, si el juny de 2023 un 75,2% de les trucades als CAP van ser ateses en el primer intent, la previsió és que el desembre de 2023 la xifra arribi al 85%. Igualment, si el juny de 2023 en el 88,5% dels casos les respostes telefòniques des del CAP es realitzaven a les següents 12 hores, la previsió és que s’arribi en el 95% dels casos el desembre de 2023.

A més, Salut segueix desplegant el Projecte “Planificat” a la Primària amb l’objectiu de concentrar en un mateix dia les visites i proves dels pacients crònics o amb factors de risc. Ja s’han incorporat en aquest projecte 276 dels 374 equips d’atenció primària (EAP) del SISCAT i el juny de 2023 prop de 600.000 persones dels EAP ja estaven incloses com a candidates del programa.

Així mateix, a l’atenció Primària i Comunitària, pràcticament el conjunt de la ciutadania, un 93,64% dels usuaris, ja tenen assignat un administratiu de referència, amb agenda pròpia, per donar resposta a les demandes administratives.

El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, durant la seva intervenció a la Comissió de Salut al Parlament.

Els professionals de la primària disposen de més temps per a l’atenció als usuaris amb les millores a la E-Consulta, un espai de contacte de La Meva Salut, que ha servit per evitar duplicitats que ocupaven innecessàriament espais disponibles a l’agenda dels professionals. En aquest sentit, les duplicitats han disminuït un 4%. Durant la pandèmia, van arribar a un índex del 35%.

Percepció positiva de l’accessibilitat a la primària

El conseller també ha subratllat que ha millorat la percepció positiva de l’accessibilitat a la primària. Aquesta percepció positiva a l’hora de poder ser visitat al dia escollit per l’usuari ha passat del 58% al mes de gener al 65% al juny.

Finalment, Balcells ha explicat que els reptes de Salut per seguir avançant en l’accessibilitat a la primària impliquen dur a terme més proves diagnòstiques i algunes intervencions des de l’APIC com ecografies o infiltracions, introduir la intel·ligència artificial, incloure els administratius dels CAP al procés assistencial i millorar els recursos tecnològics, entre d’altres.

Pel que fa a l’activitat quirúrgica, Balcells ha destacat que ha augmentat “un important” 13% en els sis primers mesos del 2023 respecte del 2022. Entre l’1 de gener de 2023 i fins a 30 de juny s’han fet un total de 219.559 intervencions, 26.074 més que el mateix període de l’any passat.

També en els sis primers mesos del 2023, el nombre de persones fora de termini s’ha reduït un 35% respecte del mateix període del 2022. A 30 de juny, el total de persones fora de termini era de 12.228, una xifra inferior al mateix període del 2022 que va ser de 18.670.

Quant a les intervencions amb temps d’espera garantit, és a dir, les d’oncologia, cirurgia cardíaca, cataractes, pròtesis de maluc i genoll, al juny el 99% de les persones en llista d’espera per cirurgia oncològica es trobaven dins del termini; en cirurgia cardíaca el 100%; en les de cataractes, pròtesis de maluc i de genoll el 96%, i en altres cirurgies de referència el 93% de la llista, és a dir, 9 de cada 10 persones es trobaven dins del termini de resolució.

Durant la seva intervenció, el conseller també ha avançat que en cirurgia restauradora de la mama —que des del passat 7 d’agost està, per decret, també en temps de garantia— “hi ha un percentatge gran, d’un 47%, de persones que en el mateix moment de la cirurgia es fa cirurgia reconstructiva. Crec que és un avenç i que el temps d’espera per la reconstrucció vagi baixant és també una millora que cal insistir”.

Consultes externes i proves diagnòstiques

El temps d’espera per a les primeres visites de consultes externes són de menys de 30 dies per les consultes preferents i menys de 90 dies per consultes ordinàries.

El Pla ha permès reduir la demora per accedir a primeres visites a l’atenció especialitzada, és a dir, a les consultes externes. En aquest sentit, ha augmentat un 8% les peticions d’una primera visita en els 6 primers mesos del 2023 respecte del 2022. Alhora, ha augmentat el nombre de visites en els 6 primers mesos. Fins a 30 de juny es van fer 1.028.780 consultes externes, un 7% més que el mateix període de 2022.

Quant a proves diagnòstiques, les peticions han augmentat un 14% en els sis primers mesos del 2023 respecte del 2022. Així mateix, s’ha incrementat un 15% el nombre de proves diagnòstiques respecte del mateix període de 2022.

L’Agència d’Atenció Integral, Social i Sanitària

Paral·lelament, el conseller ha explicat que Salut treballa per crear l’Agència d’Atenció Integral, Social i Sanitària, “un dels grans objectius, no només del Govern, sinó també del país i de la societat” i que ha de garantir una resposta de qualitat i equitativa a les persones amb necessitats d’atenció: persones grans, amb discapacitat, amb problemàtica social derivada de salut mental i en general a totes les persones amb necessitats complexes. En els pròxims mesos serà aprovat l’avantprojecte de llei i posteriorment iniciarà el tràmit parlamentari.

D’altra banda, el Departament també treballa per millorar l’atracció i fidelització dels professionals al sistema de salut. El Pla d’acció, dotat amb 40 M€, que s’està desplegant, ja ha permès consolidar nous rols professionals a l’atenció primària i comunitària, i augmentar de 135 les places de grau de Medicina i 600, les d’Infermeria.

També es continua treballant en el marc de la Taula d’harmonització les condicions laborals i econòmiques de tots els professionals dels centres integrats al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

“La gran aposta de la millora pressupostària d’enguany va destinada als professionals, per tenir-los més ben pagats i en millors condicions laborals. El nostre sistema té diversos convenis i per això vàrem crear la Taula d’harmonització, perquè volem que tinguin condicions homologables”, ha reblat el conseller Balcells.

Partinando Show dona 3.000 euros al Projecte Emma

Aquest matí s’ha celebrat, a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (HTVC), l’acte d’entrega de 3.000 euros de Partinando Show al Projecte Emma. A l’acte de donació hi ha participat Maria José Rallo, directora de l’HTVC; Carlos López, coordinador del projecte Emma i Fernando Garcia, promotor i creador de la Partinando Show.

“El passat 5 d’agost, el mític grup de música ‘Los Inhumanos’ va actuar en benefici del Projecte Emma a la Partinando show de la Ràpita, des d’aquí volem fer un agraïment molt gran a Fernando i al seu equip per la donació i pel seu entusiasme”, ha explicat Carlos López. Una part de la recaptació del concert, 5 dels 15 euros que valia l’entrada, es destinaran, per tant, a finançar la investigació contra el càncer de mama del Projecte Emma.

Fernando Garcia ha afegit que “el 2019, l’any de la creació del Projecte Emma, vam haver d’aturar una iniciativa de col·laboració per la pandèmia, finalment hem pogut fer-la realitat. Esperem que aquesta donació contribuïsca a aprofundir en la recerca del càncer de mama”.

Finalment, la directora de l’HTVC, ha destacat que “quatre anys després de posar en marxa el Projecte EMMA, continua endavant gràcies a l’ímpetu de Carlos i a tots els suports externs. Un agraïment a totes les persones i entitats com Partinando que ens ajudeu a situar-nos en el mapa de la investigació catalana i, sobretot, a l’equip d’investigadors per fer-ho possible, ens ompli d’orgull i d’esperança”.

   

L’objectiu del Projecte Emma, gràcies a les noves aportacions econòmiques, és portar la recerca un pas més enllà. “Utilitzarem la intel·ligència artificial per a la creació de models a partir d’imatges histològiques, marcadors de resposta immune presents en el microambient tumoral i els ganglis axil·lars, informació genètica i dades clinicopatològiques”, ha recordat el coordinador del Projecte Emma.

El Projecte Emma és una iniciativa de la Fundació Dr. Ferran, impulsada pel grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut.

I tu, com contribueixes a millorar la seguretat dels pacients?

Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients, l’ICS fa una crida als i les professionals de la institució a compartir a les xarxes socials (Twitter i Instagram), a través de fotografies, quins consells donen als pacients per millorar la seva seguretat.

L’evidència demostra que quan els pacients són partícips en la seva cura, es produeixen beneficis significatius en seguretat i milloren els resultats de satisfacció i en la salut. El lema d’enguany “Incloguem els pacients en la seva seguretat”, en reconeixement del paper crucial dels pacients, les seves famílies i els cuidadors en la seguretat de l’assistència sanitària.

Des d’aquest 7 de setembre i fins al 17 de setembre, els i les professionals de l’ICS podran explicar aquells mètodes que utilitzen diàriament per identificar correctament els pacients, per promoure la bona higiene, la prescripció i presa adequada de medicaments, el seguiment dels procediments i la prevenció de les caigudes. Les imatges han d’il·lustrar consells útils per als pacients, que puguin dur a terme en el seu dia a dia.

Els qui vulguin participar han de publicar una fotografia amb l’etiqueta #SeguretatPacientsICS i mencionar els perfils corporatius de l’ICS a Twitter (@icscat) i a Instagram (@icscatalunya). Entre els participants se sortejaran dues entrades dobles per a l’exposició “Tutankamon” al Centre d’Arts Digitals IDEAL. Cada professional pot participar fins a dues vegades.

La persona guanyadora es farà públic després del Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients.

Condicions:

 • Només s’acceptaran imatges enviades per personal de l’ICS
 • Totes les persones que participen en el concurs accepten que l’ICS pugui usar les fotografies enviades als canals comunicatius interns i externs.
 • Les imatges s’han de compartir a través de Twitter o Instagram amb l’etiqueta #SeguretatPacientsICS i mencionant els comptes corporatius de l’ICS: @icscat, en el cas de Twitter, i @icscatalunya, en el cas d’Instagram.
 • Les fotografies han de ser respectuoses i no poden contenir cap mena de desqualificació directa ni indirecta.
 • Les persones que hi participin han d’acceptar les condicions del concurs. El compte ha de ser obert, no privat.
 • Les persones participants han de seguir el perfil corporatiu a través del qual concursen. Aquesta mesura s’aplica perquè des de l’organització es pugui contactar amb elles en cas que hi hagi qualsevol dubte. Si el nom d’algun dels professionals que participen no s’identifica prou clarament en el seu compte, l’organització s’hi posarà en contacte a través d’un missatge directe.
 • El termini de recepció de les imatges comença el 7 de setembre a les 9.00 h i acaba a les 23.59 h del 17 de setembre.