Catalunya registra un descens del 20% dels diagnòstics en VIH

  • L’any 2021 es van registrar a Catalunya 344 nous casos de VIH
  • Actualment, 33.365 persones viuen amb la infecció a Catalunya amb una taxa d’incidència de 4,4 casos per 100.000 habitants
  • Catalunya aconsegueix assolir l’objectiu 90-90-90 d’ONUSIDA; el 93% de les persones infectades pel VIH ho saben, el 90% d’aquestes estan en tractament i el 97% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable
Dia mundial de lluita contra la sida

Catalunya experimenta un any més un descens en les infeccions per VIH, segons dades del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCAT), coordinat des de la SG d’Addicions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques. L’any 2021 es van registrar 344 nous diagnòstics, un 20% menys amb relació al 2020. En termes generals, s’estima que 33.365 persones conviuen al nostre territori amb VIH, el que representa una taxa d’incidència de 4,4 casos per 100.000 habitants en comparació amb els 11 casos per 100.000 habitants l’any 2010.

De les 33.365 persones que es calcula que conviuen amb la infecció al nostre territori, els homes representen el 81% del total de casos, amb una taxa de 9,3 casos per 100.000 habitants, mentre que les dones presenten una taxa d’1,6 casos per 100.000 habitants. La mitjana d’edat de les persones que viuen amb el VIH és de 37 anys.

La principal via de transmissió ha estat sexual, un 72% dels nous diagnòstics s’han produït en homes que tenen sexe amb altres homes i un 14% van ser en homes i dones heterosexuals.

L’any 2021 consolida el descens en el nombre de nous diagnòstics de VIH, atribuïble a l’expansió del tractament que des del 2015 és universal, a l’augment de l’ús de la profilaxi pre-exposició al VIH (PrEP) que es dispensa a 21 dispositius sanitaris de tot Catalunya i beneficia a 7.000 persones i a l’ampli ventall d’intervencions de la SG d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques com ara el pla per a l’accessibilitat al preservatiu amb prop de 2 milions distribuïts cada any gratuïtament; la provisió de material divulgatiu adaptat a les noves tecnologies; els programes d’intercanvi de xeringues en què 686.150 xeringues han estat distribuïdes a través de més de 600 agents; el suport tècnic i econòmic a projectes de prevenció desplegats per entitats comunitàries amb una partida pressupostària d’1.532.944,43 euros destinats a 58 projectes de 30 entitats; o la diversificació de l’oferta per a la realització de la prova de detecció del VIH en què es varen realitzar 15.366 proves en 14 ONG, 786 proves a 125 farmàcies i prop de 400.000 proves fetes a la xarxa sanitària.

Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030

Catalunya disposa del Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030 impulsat i coordinat per la SG d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques del Departament de Salut, aprovat per la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya i per Acord de Govern. Aquest document inclou els objectius, estratègies i actuacions a desplegar en resposta a aquests problemes de salut i recull les propostes de les entitats comunitàries, els professionals, la ciutadania i les administracions catalanes.

Les mesures incloses en aquest Pla esdevenen fonamentals per reduir la incidència de la infecció pel VIH i altres ITS, facilitar l’accés precoç al tractament i millorar la qualitat de vida de les persones infectades, així com reduir l’estigmatització associada a aquestes infeccions mitjançant l’acció comunitària per a la inclusió social.

Zero estigma, zero VIH

Catalunya ha avançat en el coneixement de la infecció, ha incorporat noves eines per a la prevenció i ha millorat la supervivència i la qualitat de vida de les persones amb la infecció gràcies als avenços en els tractaments; el VIH ha esdevingut una patologia crònica. Això ha permès assolir els objectius 90-90-90 fixats per ONUSIDA per a l’any 2020 en què:

  1. El 90% de les persones infectades pel VIH ho sàpiguen;
  2. El 90% d’aquestes persones estiguin en tractament;
  3. El 90% d’aquestes últimes tinguin la càrrega viral indetectable.

Actualment a Catalunya, el 93% de les persones infectades pel VIH ho saben, el 90% d’aquestes estan en tractament i el 97% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable. Aquesta favorable situació permet treballar a aconseguir l’objectiu ‘95-95-95’ marcat pel 2025. A més, també es treballa per a la definició i consecució d’un quart ‘90’, que té a veure amb el fet que les persones amb VIH tinguin una bona qualitat de vida. Concretament pel que fa a aquest darrer punt i per tal d’eliminar l’estigma i la discriminació associada amb el VIH encara present en la nostra societat, el Departament de Salut ha treballat, juntament amb el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Comitè Primer de Desembre, en el disseny i impuls del Pacte Social contra la discriminació de les persones amb VIH, que fixa les bases de l’estratègia per a la resolució de les possibles vulneracions de drets i serà presentat públicament aquest matí al Palau de la Generalitat. La finalitat d’aquest Pacte és canviar la percepció del VIH a la societat, lluitar contra la serofòbia i garantir l’accés igualitari a serveis, prestacions i treball.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.