CAP L’Aldea

CAP L'Aldea
C. de Mossèn Alfonso Montfort, s/n
43896 l'Aldea
Telèfon: 977 451 213
Telèfon d'urgències i de visita a domicili: 977 451 230
Fax: 977 451 183

El horari assistencial del centre es:
Dilluns a divendres : 8 a 20h
Atenció continuada al centre : dilluns a div. de 20 a 8 hores. Caps de setmana i festius 24 hores.

 

Cartera de serveis del CAP

Aplicació de tractaments: vacunació, anàlisis clíniques, ECG, espirometria, doppler ambulatori i altres tècniques pròpies de l'atenció sanitària
Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)
Atenció a l’usuari
Atenció a les patologies cròniques i agudes
Atenció continuada
Atenció domiciliària: programa ATDOM
Atenció i cures d'infermeria
Col·laboració amb associacions i diferents ens
Crioteràpia
Deshabituació del tabac
Docència: pràctiques pregrau infermeria
Educació per a la salut a l’escola
Educació sanitària individual i en grup
Extraccions
Medicina familiar i comunitària
Odontologia (salut bucodental)
Pediatria
Promoció de la salut individual i comunitària
Prevenció de la malaltia
Programa del nen sa
Programes sanitaris específics
Recerca
Revisions mèdiques escolars
Vacunacions pediàtriques a l'escola

Atenció continuada

En cas d'urgència si us adreceu al centre i els professionals han sortit per atendre una urgència domiciliària, els punts d'atenció continuada més propers són: CAP II (Hospital Comarcal d'Amposta), CAP Deltebre i CAP El Temple Tortosa.

Comments are closed.