Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics (18 de novembre)

Campanya Aturem la pandèmia silenciosa de les resistències antimicrobianes

L’actual complexitat en el maneig de les Malalties Infeccioses i l’augment de les resistències als antimicrobians fa imprescindible l’establiment de programes d’optimització de l’ús d’antimicrobians (PROA) en els centres sanitaris.

L’Equip PROA de l’HTVC constituït l’any 2018, es compon d’un equip multidisciplinari format per: la Dra. Chamarro, internista; el Dr. Franch, intensivista; la Dra. Pérez, microbiòloga; Antonio Martínez, farmacèutic; i Marie France Domenech, infermera de vigilància i control de la infecció.

Els principals objectius d’aquesta campanya són millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions, reduir els efectes adversos relacionats amb ús d’antibiòtics (incloent-hi l’aparició i disseminació de resistències) i garantir la utilització de tractaments cost-efectius.

El Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics (18 de novembre)és una jornada promoguda pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties, que vol conscienciar sobre l’amenaça que la resistència als antibiòtics suposa per a la salut pública, així com fomentar l’ús racional d’aquests medicaments.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.