Laura Claverias ha presentat la tesi doctoral

La Dra. Laura Claverias Cabrera, adjunta del Servei de Medicina Intensiva, ha defensat la seva tesi doctoral: “Valor pronóstico del índice de saturación tisular de oxígeno como expresión de la oxigenación tisular en pacientes con sepsis secundaria a neumonía adquirida en la comunidad” amb la qualificació d’Excel·lent cum laude.

El director de la tesi ha estat el Dr. Alejandro Rodríguez, del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.

L’acte va tenir lloc a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus de la Universitat Rovira i Virgili el passat dia 16 de juny.

La tesi presenta un estudi observacional en pacients que ingressaven a UCI amb diagnòstic de pneumònia comunitària. En aquest estudi, s’ha avaluat l’estat de l’oxigenació tissular mitjançant espectroscòpia propera a l’infraroig, amb l’objectiu de determinar si l’índex de saturació tissular d’oxigen té valor pronòstic en pacients amb sèpsia d’origen respiratori.

 

S’aprova el Pla d’igualtat de l’Institut Català de la Salut

Avançar cap a la consecució d’aquesta igualtat i treballar per impregnar la perspectiva de gènere en tots els àmbits d’actuació és un dels eixos estratègics de les polítiques de responsabilitat social corporativa plantejades per l’Institut Català de la Salut (ICS).

Amb el convenciment que l’assoliment de la igualtat incorpora valors com ara la motivació, l’atracció i la retenció de talent, l’increment del compromís amb l’organització de les persones que hi treballen, i la millora de la productivitat i del clima laboral, l’ICS ha constituït una comissió d’igualtat i ha elaborat un pla que determinarà, entre d’altres, les accions necessàries per eliminar els estereotips, les actituds i els obstacles que actualment impedeixen una igualtat efectiva i real entre dones i homes en totes les ocupacions i col·lectius professionals.

El Pla d’igualtat de l’ICS, aprovat aquest mes d’octubre per la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat amb el consens de totes les organitzacions sindicals representades, s’estructura en 7 àrees d’actuació. Unes directament relacionades amb la política de recursos humans i altres vinculades amb l’estratègia, l’organització interna i la comunicació corporativa.

El document conté, per a cada àrea, un conjunt de mesures que s’han adoptat o que s’hauran d’adoptar després d’analitzar i diagnosticar la situació concreta de la institució des del punt de vista de gènere i igualtat. A més, estableix uns objectius específics i defineix les accions necessàries per poder aconseguir-los en el marc d’un calendari d’execució.

Un 74% de la plantilla global de l’ICS són dones. Si s’analitzen les xifres per col·lectius professionals, un 77% del total de professionals assistencials i un 65% del personal de gestió i serveis que treballa a l’ICS són dones. Pel que fa als residents, el col·lectiu femení arriba al 67%.

En aquest context, la voluntat de l’empresa és establir els mecanismes necessaris per esdevenir un organització socialment responsable i referent de bones pràctiques en matèria d’igualtat dins el sistema sanitari català.

Lectura de la tesi doctoral del Dr. Josep Lluís Clua Espuny

El dia 29 de juny, el Dr. Josep Lluís Clua Espuny, metge de família i director de l’EAP Tortosa 1 Est, va llegir la tesi doctoral titulada “Estudio Ebrictus. Epidemiología del primer episodio de ictus: incidencia, abordaje clínico, pronóstico, supervivencia y años potenciales de vida perdidos.”

El director d’aquesta tesi va ser el Dr. Vicente Gil Guillen, del Departament de Medicina Clínica de la Universitat d’Alacant Miguel Hernàndez, i el codirector, el Dr. Josep Lluís Piñol Moreso, d’Atenció Primària de l’ICS del Camp de Tarragona.

Des de l’Àrea de Gestió del Coneixement felicitem el Dr. Josep Lluís Clua per aquest magnífic treball que ens ajuda a entendre millor les característiques epidemiològiques, la supervivència i el tractament al nostre territori d’aquesta malaltia tan agressiva i invalidant, i on també avalua les activitats preventives primàries i secundàries que porten a terme els equips d’atenció primària.