Nova unitat especialitzada de suport a la incapacitat temporal amb patologia musculoesquelètica a les Terres de l’Ebre

L’ICS Terres de l’Ebre ha posat en marxa una nova unitat especialitzada de suport a la incapacitat temporal amb patologia musculoesquelètica, una iniciativa pilot a tota Catalunya.

La unitat s’ubicarà al CAP Roquetes, i s’hi derivaran els pacients amb incapacitats temporals degut a malalties musculoesquelètiques.

L’objectiu d’aquesta nova Unitat, que ha creat l’ICS Terres Ebre, és oferir una atenció a les persones que possibiliti la millora de les malalties musculoesquelètiques, i puguin recuperar així la normalitat de la forma més ràpida possible, alhora que gestionar que les incapacitats laborals no s’allarguin de manera innecessària. Les malalties de l’aparell locomotor van causar 272.572 processos d’incapacitat temporal l’any 2021 a Catalunya, essent aquesta la segona causa en nombre de baixes.

Les malalties musculoesquelètiques són totes aquelles patologies que afecten el sistema locomotor, és a dir, que recauen en els ossos, les articulacions, les estructures periarticulars, com ara tendons i lligaments, i els músculs. Moltes d’aquestes dolències es poden beneficiar d’intervencions terapèutiques específiques com ara les infiltracions, l’activitat física o l’educació per part d’experts. Aquestes intervencions han demostrat la seva eficàcia si s’apliquen de forma precoç.

És per aquest motiu que en l’últim conveni signat per al bienni 2021-2022, entre l’Instituto Nacional de la Seguridad Social i el Departament de Salut, hi ha dos apartats concrets que fan referència a millorar el suport assistencial específic per a la incapacitat temporal d’origen musculoesquelètic a través de l’establiment d’Unitats Especialitzades i de la designació de professionals referents en l’àmbit hospitalari.

Íngrid Roca, gerent de la Regió Sanitària Terres Ebre, ha destacat “la importància que a les Terres de l’Ebre es desenvolupin iniciatives que després poden ser extrapolables a la resta de territoris”. Roca ha posat èmfasi en el fet que “aquesta unitat vol ajudar a agilitzar els processos i facilitar la recuperació de les persones, procurant que aquestes puguin reprendre la seva vida amb normalitat com més aviat millor”.

Ester Gavaldà, directora d’Atenció Primària de l’ICS a les Terres de l’Ebre, ha destacat la importància d’aquesta nova Unitat que “millorarà el diagnòstic i l’assistència mèdica de les persones amb aquestes afectacions”. A més, ha valorat positivament “la creació d’equips multifuncionals que faran que les persones ateses puguin tenir un diagnòstic més ràpid i eficient a les seves dolències”.

Catalunya registra un descens del 20% dels diagnòstics en VIH

Catalunya registra un descens del 20% dels diagnòstics en VIH
 • L’any 2021 es van registrar a Catalunya 344 nous casos de VIH
 • Actualment, 33.365 persones viuen amb la infecció a Catalunya amb una taxa d’incidència de 4,4 casos per 100.000 habitants
 • Catalunya aconsegueix assolir l’objectiu 90-90-90 d’ONUSIDA; el 93% de les persones infectades pel VIH ho saben, el 90% d’aquestes estan en tractament i el 97% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable
Dia mundial de lluita contra la sida

Catalunya experimenta un any més un descens en les infeccions per VIH, segons dades del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCAT), coordinat des de la SG d’Addicions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques. L’any 2021 es van registrar 344 nous diagnòstics, un 20% menys amb relació al 2020. En termes generals, s’estima que 33.365 persones conviuen al nostre territori amb VIH, el que representa una taxa d’incidència de 4,4 casos per 100.000 habitants en comparació amb els 11 casos per 100.000 habitants l’any 2010.

De les 33.365 persones que es calcula que conviuen amb la infecció al nostre territori, els homes representen el 81% del total de casos, amb una taxa de 9,3 casos per 100.000 habitants, mentre que les dones presenten una taxa d’1,6 casos per 100.000 habitants. La mitjana d’edat de les persones que viuen amb el VIH és de 37 anys.

La principal via de transmissió ha estat sexual, un 72% dels nous diagnòstics s’han produït en homes que tenen sexe amb altres homes i un 14% van ser en homes i dones heterosexuals.

L’any 2021 consolida el descens en el nombre de nous diagnòstics de VIH, atribuïble a l’expansió del tractament que des del 2015 és universal, a l’augment de l’ús de la profilaxi pre-exposició al VIH (PrEP) que es dispensa a 21 dispositius sanitaris de tot Catalunya i beneficia a 7.000 persones i a l’ampli ventall d’intervencions de la SG d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques com ara el pla per a l’accessibilitat al preservatiu amb prop de 2 milions distribuïts cada any gratuïtament; la provisió de material divulgatiu adaptat a les noves tecnologies; els programes d’intercanvi de xeringues en què 686.150 xeringues han estat distribuïdes a través de més de 600 agents; el suport tècnic i econòmic a projectes de prevenció desplegats per entitats comunitàries amb una partida pressupostària d’1.532.944,43 euros destinats a 58 projectes de 30 entitats; o la diversificació de l’oferta per a la realització de la prova de detecció del VIH en què es varen realitzar 15.366 proves en 14 ONG, 786 proves a 125 farmàcies i prop de 400.000 proves fetes a la xarxa sanitària.

Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030

Catalunya disposa del Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030 impulsat i coordinat per la SG d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques del Departament de Salut, aprovat per la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya i per Acord de Govern. Aquest document inclou els objectius, estratègies i actuacions a desplegar en resposta a aquests problemes de salut i recull les propostes de les entitats comunitàries, els professionals, la ciutadania i les administracions catalanes.

Les mesures incloses en aquest Pla esdevenen fonamentals per reduir la incidència de la infecció pel VIH i altres ITS, facilitar l’accés precoç al tractament i millorar la qualitat de vida de les persones infectades, així com reduir l’estigmatització associada a aquestes infeccions mitjançant l’acció comunitària per a la inclusió social.

Zero estigma, zero VIH

Catalunya ha avançat en el coneixement de la infecció, ha incorporat noves eines per a la prevenció i ha millorat la supervivència i la qualitat de vida de les persones amb la infecció gràcies als avenços en els tractaments; el VIH ha esdevingut una patologia crònica. Això ha permès assolir els objectius 90-90-90 fixats per ONUSIDA per a l’any 2020 en què:

 1. El 90% de les persones infectades pel VIH ho sàpiguen;
 2. El 90% d’aquestes persones estiguin en tractament;
 3. El 90% d’aquestes últimes tinguin la càrrega viral indetectable.

Actualment a Catalunya, el 93% de les persones infectades pel VIH ho saben, el 90% d’aquestes estan en tractament i el 97% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable. Aquesta favorable situació permet treballar a aconseguir l’objectiu ‘95-95-95’ marcat pel 2025. A més, també es treballa per a la definició i consecució d’un quart ‘90’, que té a veure amb el fet que les persones amb VIH tinguin una bona qualitat de vida. Concretament pel que fa a aquest darrer punt i per tal d’eliminar l’estigma i la discriminació associada amb el VIH encara present en la nostra societat, el Departament de Salut ha treballat, juntament amb el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Comitè Primer de Desembre, en el disseny i impuls del Pacte Social contra la discriminació de les persones amb VIH, que fixa les bases de l’estratègia per a la resolució de les possibles vulneracions de drets i serà presentat públicament aquest matí al Palau de la Generalitat. La finalitat d’aquest Pacte és canviar la percepció del VIH a la societat, lluitar contra la serofòbia i garantir l’accés igualitari a serveis, prestacions i treball.

Igualtat ja! – Dia Mundial de la SIDA 2022

Les desigualtats que perpetuen la pandèmia de la sida no són inevitables; per descomptat que podem abordar-les. En aquest Dia Mundial de la Sida, avui 1 de desembre, les autoritats sanitàries insten a tots i cadascun de nosaltres a abordar les desigualtats que estan frenant el progrés per posar fi a la sida.

 

 

L’eslògan «Igualtat Ja» és una crida a l’acció. Pretén impulsar-nos a treballar en totes aquelles accions pràctiques que s’ha demostrat que són necessàries per a abordar les desigualtats i ajudar a posar fi a la sida. Hem de comprometre’ns a:

 • Augmentar la disponibilitat, la qualitat i la idoneïtat dels serveis per al tractament, les proves i la prevenció del VIH, perquè totes les persones rebin l’atenció que precisen.
 • Reformar les lleis, polítiques i pràctiques per a abordar l’estigma i l’exclusió als quals s’enfronten les persones que viuen amb el VIH, els grups de població clau i les poblacions marginades, de manera que tothom sigui respectat i benvingut.
 • Garantir l’intercanvi de tecnologia per a permetre un accés igualitari a la millor ciència per al VIH, tant entre les comunitats com entre el sud i el nord del món.
 • Les comunitats podran utilitzar i adaptar el missatge «Igualtat Ja» per a ressaltar les desigualtats particulars a les quals s’enfronten i promoure les accions necessàries per a abordar-les.

Les noves dades d’ONUSIDA sobre la resposta mundial al VIH revelen que durant els dos últims anys de la COVID-19 i altres crisis mundials, el progrés contra la pandèmia del VIH ha decaigut, els recursos s’han reduït i, com a resultat, hi ha milions de vides en risc.

Després de quatre dècades de resposta al VIH, les desigualtats persisteixen en els serveis més bàsics, com l’accés a les proves de detecció, el tractament i els preservatius, i són encara majors en el cas de les noves tecnologies.

Les dones joves africanes continuen sent desproporcionadament les més afectades pel VIH, mentre que la cobertura dels programes específics dirigits a elles es manté massa baixa. En 19 països africans molt afectats, els programes específics de prevenció combinada per a noies adolescents i dones joves estan actius tan sols en el 40% dels llocs amb alta incidència del VIH.

 

El Dr. Ortí, la Dra. Escrig, la infermera Raquel Franch i la Dra. Chamarro són l’equip de professionals de medicina interna de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta encarregat d’atendre als pacients VIH de les Terres de l’Ebre.

 

Continua l’aliança de l’HTVC i el Projecte Magnet aquest curs 2022-2023

Aquest curs 2022-23, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i l’Escola Ferreries, continuen per segon any consecutiu, amb la seva aliança en el marc del programa Magnet, amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge a partir dels àmbits científic, social i de la salut.

Durant el passat curs els alumnes van col·laborar amb diferents àrees de l’HTVC, acomplint projectes sobre la alimentació, el càncer, la sang, les emocions i el funcionament general de l’Hospital.

Aquest curs acadèmic els projectes previstos són:

“Tinc un microbi, què em passa?” amb Mercè Cardona, cap del Servei Medicina Interna, i Mar Olga Pérez, responsable del laboratori de microbiologia de l’HTVC.

“Hàbits visuals saludables” amb Jordi Colomé, cap del Servei d’Oftalmologia.

Les activitats teoricopràctiques que es faran d’aquest dos tallers van dirigides als alumnes del cicle infantil, infants de 3 a 5 anys.

“Com ens podem veure per dins?” amb José A. Izuel, director clínic, i Carlos Cervera, coordinador de persones i recursos, de l’IDI-Terres de l’Ebre (diagnòstic per la imatge – radiologia).

Les activitats constaran de xerrades al centre educatiu, impartides per professionals de la Unitat IDI-Terres de l’Ebre, una visita guiada al servei de Radiologia de l’HTVC i diferents tallers, pràctics i creatius, perquè els alumnes de primer i segon de primària (6 i 7 anys) puguin refermar els coneixements adquirits.

“Com molen els guixos!” amb Rita Martínez, Begoña Zorio i Ruben Viciana, metges residents del Servei de Traumatologia, i Sara Fleitas, infermera del Servei de Cirurgia. Les activitats que es faran van dirigides als alumnes del cicle de primària (8 i 9 anys).

Les accions previstes del projecte són tan teòriques, introducció a l’aparell musculoesquelètic, explicació de les tipologies de fractures i perquè s’utilitzen els guixos; com pràctiques, posar un guix.

“El miracle de la vida” amb Milagros Rubio, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, i Mabel Gendre, referent de l’Àrea Obstètrica de l’HTVC.

Les activitats, que van dirigides als alumnes del cicle superior, tractaran temes com la fecundació, l’embaràs i el part. A més, es farà una visita guiada pel servei i una gestant compartirà amb ells tota l’evolució del seu embaràs (ecografies, emocions, sensacions, etc.).

El programa Magnet aplega 33 centres educatius amb un total de 10.168 alumnes i 1.107 docents de 19 municipis de tot Catalunya.

Tortosa, de 23 de novembre de 2022

Criança en la petita infància. Cicle de xerrades-taller dirigits a famílies de 0-3 anys.

Professionals del CAP (Centre d’Atenció Primària) de Deltebre, el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) del Consell Comarcal del Baix Ebre i de serveis socials de l’Ajuntament de Deltebre duran a terme una iniciativa per oferir a les famílies suport en la criança a la petita infància.

Ho volen fer a partir d’un cicle de xerrades-tallers on es parlarà de diferents temes d’interès per a les famílies amb infants, ja que giren entorn a la criança dels fills i filles. Trobades mensuals on reflexionar, compartir i aprendre estratègies per millorar les habilitats parentals.

Van adreçades especialment a mares, pares i tutors legals amb infants de 0 a 3 i a tota la població en general que estigui interessada. Les xerrades-taller tenen una durada d’una hora i mitja.

Per tal de fer una previsió de les famílies assistents, es demana als interessats que facin arribar la preinscripció a les xerrades-taller en les que vulguin participar. Poden accedir al formulari a través del següent codi QR o al següent enllaç.

Èxit de participació del IV Seminari de Ferides Complexes a les Terres de l’Ebre

El passat 18 de novembre es va celebrar a Deltebre el IV Seminari de Ferides Complexes a les Terres de l’Ebre dirigit a infermeres, TCAI(Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria) i alumnes de 4t del Grau d’Infermeria de la URV Tortosa.

Aquest seminari tenia com a objectiu principal, actualitzar els coneixements del maneig de les ferides complexes. Les xerrades i taules anaven enfocades a diferents propòsits d’aprenentatge com prioritzar a la persona com a eix principal de les cures infermeres, aprofundir en el coneixement d’altres vessants de la persona en la cura de les ferides complexes i unificar criteris en el maneig de la cura de les persones amb aquest tipus de ferides.

L’acte va gaudir d’una elevada participació de professionals que van omplir el Parc Fluvial de Deltebre. La inauguració va anar a càrrec de Lluís Solé, alcalde de Deltebre i de Maria Ferré, gerent territorial de l’ICS Terres de l’Ebre.

Al llarg de la jornada, que va ocupar tot el matí, diferents professionals de l’ICS Terres de l’Ebre i d’altres àmbits de la salut, van oferir xerrades i taules rodones al voltant de les ferides complexes.

 

Alba Romero, referent de Benestar Emocional de l’Atenció Primària de l’ICS Terres de l’Ebre, va parlar sobre com afecten els factors psicològics en la cura de les ferides.

D’altra banda, Marta Mauri, dietista-nutricionista d’Atenció primària de l’ICS Terres de l’Ebre va oferir una xerrada sobre la influència de la nutrició en la cicatrització de les ferides complexes.

El seminari va tancar amb una taula rodona on van participar professionals de l’ICS Terres de l’Ebre conjuntament amb representants dels hospitals del territori (HCA, HCME i HSCJ).

La cloenda de l’acte va anar a càrrec de Cristina Sanz, adjunta al Servei d’Atenció Primària  i Estrella Martínez, directora d’infermeria de l’HTVC.

Adhesió de l’ICS Terres de l’Ebre al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

Cada 25 de novembre celebrem el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

Des de la Gerència Territorial de l’ICS Terres de l’Ebre ens sumem a la commemoració d’aquesta data reivindicativa que simbolitza la lluita i la resistència envers la violència masclista que, per desgràcia, han patit i encara pateixen, de forma sistemàtica i sovint silenciosa, dones d’arreu del món. Commemorem aquest dia per denunciar la violència que s’exerceix sobre les dones que té el seu origen en la manca d’equitat i la discriminació.

Reclamem l’eliminació de les violències masclistes i per això, el divendres 25 de novembre durem a terme un seguit d’accions reivindicatives per tal de visibilitzar aquesta problemàtica i col·laborar amb la seva erradicació.

Des de la Gerència impulsarem les següents accions:

 • Penjar pancartes contra la violència de génere.
 • Posar un baner a la intranet recordant el dia internacional.
 • Emissió per les pantalles Teseo de la infografia i material audiovisual.
 • Difusió a xarxes socials i web.

 

Finalment, manifestem que és necessari que totes les accions i tots els actes al voltant d’aquesta data s’estenguin a cada dia de l’any. La lluita per una vida lliure de violències ha de ser diària.

Accions del programa Salut i Escola per a la Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol

Els professionals del REBEC (Referents de Benestar Emocional), nutricionistes/dietistes i d’Atenció a la Comunitat de l’Atenció Primària de l’ICS Terres de l’Ebre, han dut a terme, amb motiu de la Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol, diverses xerrades i tallers de sensibilització a tres centres d’educació secundària del Territori.
Dins del programa Salut i escola, els professionals de l’ICS Terres de l’Ebre han visitat els instituts de les Planes de Santa Bàrbara, el Cristòfol Despuig de Tortosa i l’Institut de Roquetes.

Salut i Escola és un programa transversal entre el Departament de Salut i el Departament d’Educació que promou la col•laboració dels centres educatius i els serveis de salut comunitària arreu del territori per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac. El 15 de novembre ha estat el “Dia Mundial sense Alcohol” i els responsables del programa Salut i Escola de Terres de l’Ebre s’han adherit a la campanya de comunicació que duu com a lema ” Per una bona salut emocional, menys alcohol és millor. Al llarg de la Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol, que ha tingut lloc del 14 al 20 de novembre de 2022, els diferents professionals han visitat els centres amb l’objectiu de sensibilitzar els joves en relació amb els beneficis que comporta beure menys alcohol per a la salut emocional.

 

El 15 de novembre ha estat el “Dia Mundial sense Alcohol” i els responsables del programa Salut i Escola de Terres de l’Ebre s’han adherit a la campanya de comunicació que duu el lema ” Per una bona salut emocional, menys alcohol és millor”. Al llarg de la Setmana de sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol, que ha tingut lloc del 14 al 20 de novembre de 2022, els diferents professionals han visitat els centres amb l’objectiu de sensibilitzar els joves en relació amb els beneficis que comporta beure menys alcohol per a la salut emocional.

Com a eix central es vol posar èmfasi en el fet que la salut emocional es veu compromesa amb la ingesta d’alcohol i que l’alcohol no és un bon aliat davant de les situacions estressants, decebedores o angoixants. En comptes de consumir, és important buscar suport en la família i les amistats i adoptar dinàmiques que ens ajuden a estar millor. I si és necessari cal buscar suport professional.

Els alumnes han après que l’alcohol és responsabilitat de tothom, i aquesta responsabilitat també comença per un mateix. Les accions han tingut una acollida molt positiva per part de l’alumnat amb una elevada participació. Els joves han tingut l’oportunitat de manifestar els seus dubtes i inquietuds respecte al consum d’alcohol i de com aquest afecta la seva salut emocional. A més, l’alumnat ha valorat la iniciativa com a molt positiva i enriquidora.

Volem felicitar els professionals de l’Atenció Primària del programa Salut i Escola de Terres de l’Ebre per aquesta iniciativa i animar-los a continuar impulsant accions d’aquest tipus, que són tan necessàries.

 

El Servei de Pediatria de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta celebra el Dia Mundial del Prematur

El Servei de Pediatria de l’HTVC celebra el Dia Mundial del Prematur amb una jornada/taller sobre els beneficis de la musicoteràpia en el neurodesenvolupament dels nadons.

Les Nacions Unides han designat el dia 17 de novembre com el Dia mundial de l’infant prematur, l’objectiu és conscienciar a la societat sobre les peculiaritats d’aquests infants. Als països desenvolupats, 1 de cada 10 nounats són prematurs; més de 6000 prematurs/any a Catalunya; aquesta és una xifra elevadíssima. Arribar al món abans d’hora pot donar molts problemes, tant en l’àmbit físic com psicoemocional i, per a prendre consciència, celebrem cada any el dia del prematur. Fins al 75% de la mortalitat neonatal i fins al 50% de la discapacitat infantil, tenen, com a única causa, la prematuritat.

 

Des de temps remots, la cançó de bressol ha estat un dels mètodes més útils per a calmar als nadons i afavorir el vincle mare/pare-nadó; és un instint innat. La cançó de bressol aconsegueix relaxar al nadó i induir el son. I no tan sols l’espècie humana, moltes mares del món animal, com els dofins o els porcs, també canten a les seves cries mentre les alimenten o les intenten calmar. El fetus reconeix la veu materna ja a partir de les 24 setmanes de gestació i hi ha evidència científica que afirma que la teràpia musical pot produir canvis fisiològics favorables en el nadó; sobretot en aquells nounats malalts o prematurs.

 

El doctor Alfred Tomatis (nascut el 1920), fou un metge otorrinolaringòleg francès. És considerat el primer a fer treballs sobre la “interrelació entre l’orella i el sistema nerviós per tal d’integrar els aspectes del desenvolupament humà i el comportament”. Aquests treballs van donar lloc a mitjan segle XX al conegut com a Mètode Tomatis, que es defineix com un procés d’estimulació auditiva controlat i no invasiu, que utilitza música de Mozart i Cants Gregorians per a promoure la motivació per escoltar i el control àudio-vocal en nens amb dificultats comunicatives.

Hi ha diversos estudis en Unitats Neonatals, on la majoria de nounats malalts passen llargues estades hospitalàries, on l’aplicació de la musicoteràpia els és molt beneficiosa; per exemple, s’ha estudiat com la musicoteràpia, redueix les apnees en els nadons preterme. Diversos estudis sobre musicoteràpia en les unitats, han aconseguit que els nadons ingressats, millorin els seus períodes de son, augmentin més ràpidament de pes i regulin millor la seva respiració i el seu sistema circulatori. Aquests estudis també han conclòs que la musicoteràpia emmascara els sorolls molestos causats per les alarmes i els monitors de les unitats; aquests sorolls, de forma diària, durant un llarg termini, en cervells en desenvolupament, causen alteracions psicocognitives nefastes de per vida; la musicoteràpia ajuda a pal·liar aquests efectes. La musicoteràpia també serveix com a sedo-analgèsia, enfront un estímul dolorós, tan freqüent en el món de la prematuritat i de vegades infradiagnosticat. Per tots aquests beneficis descrits i més, la musicoteràpia, hauria de formar part del nostre dia a dia en les Unitats Neonatals i a tota casa on hagi arribat un nounat.

Una de les accions que s’han realitzat per commemorar aquest Dia Mundial de l’Infant Prematur ha estat la visita de representants de l’Associació de Prematurs de Catalunya, Som Prematurs, que col·labora amb l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Els representants de l’entitat, han visitat l’hospital i han dut obsequis per a tots els nounats.

Des de fa poc temps, la Lira Ampostina, està impartint sessions de musicoteràpia en nadons, una iniciativa molt necessària i que esperem, tingui un gran èxit de participació. L’altra acció relacionada amb aquesta efemèride és l’organització d’una sessió de musicoteràpia que representa la col·laboració de l’equip de pediatria amb l’entitat musical.

El dissabte 19 de novembre de 2022 al matí, es celebra aquest taller de musicoteràpia a l’auditori de l’escola de la Lira Ampostina. Es parla sobre musicoteràpia i neurodesenvolupament en nadons a càrrec de la pedagoga musical i musicoterapeuta, la senyora Romina Rótulo; l’acte estarà acompanyat de peces musicals usades en musicoteràpia, a càrrec de la Lira Ampostina.

 

Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics (18 de novembre)

Campanya Aturem la pandèmia silenciosa de les resistències antimicrobianes

L’actual complexitat en el maneig de les Malalties Infeccioses i l’augment de les resistències als antimicrobians fa imprescindible l’establiment de programes d’optimització de l’ús d’antimicrobians (PROA) en els centres sanitaris.

L’Equip PROA de l’HTVC constituït l’any 2018, es compon d’un equip multidisciplinari format per: la Dra. Chamarro, internista; el Dr. Franch, intensivista; la Dra. Pérez, microbiòloga; Antonio Martínez, farmacèutic; i Marie France Domenech, infermera de vigilància i control de la infecció.

Els principals objectius d’aquesta campanya són millorar els resultats clínics dels pacients amb infeccions, reduir els efectes adversos relacionats amb ús d’antibiòtics (incloent-hi l’aparició i disseminació de resistències) i garantir la utilització de tractaments cost-efectius.

El Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics (18 de novembre)és una jornada promoguda pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties, que vol conscienciar sobre l’amenaça que la resistència als antibiòtics suposa per a la salut pública, així com fomentar l’ús racional d’aquests medicaments.