CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ ESPECÍFICA DE QUATRE DIETISTES/NUTRICIONISTES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LA GERÈNCIA TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE. DILIGÈNCIA DE PUBLICACIÓ DE RESULTATS.

Us informem que, en data 2 de febrer de 2022, es fa pública la relació de les quatre candidates que han obtingut major puntuació al procès de selecció de quatre dietistes-nutricionistes d’Atenció Primària.

Diligència

Convocatòria de selecció específica de quatre dietistes/nutricionistes d’Atenció Primària de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre. Relació definitiva d’admesos i exclosos

Us informem que, en data 13 de gener de 2022, es fa pública la diligència amb la relació definitiva d’admesos i exclosos de participar en la convocatòria de selecció específica de quatre dietistes/nutricionistes d’Atenció Primària.

Diligència

 

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ ESPECÍFICA D’UN/A ADMINISTRATIU/VA DE FACTURACIÓ DE LA DIRECCIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DE LA GERÈNCIA TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE. RELACIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS.

Us informem que en data 15 de desembre de 2021 es fa pública la diligència de la relació definitiva de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria de selecció específica d’un/a administratiu/va de facturació de la direcció econòmica financera de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre.

Diligència

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ ESPECÍFICA D’UN/A ADMINISTRATIU/VA DE FACTURACIÓ DE LA DIRECCIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DE LA GERÈNCIA TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE. RELACIÓ PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS.

Us informem que en data 07 de desembre de 2021 es fa pública la diligència de la relació provisional de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria de selecció específica d’un/a administratiu/va de facturació de la direcció econòmica financera de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre.

Diligència

Convocatòria de selecció específica d’un/a administratiu/va de facturació de la Direcció Econòmico-Financera de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre. Anunci de convocatòria.

Us informem que, en data 18 de novembre de 2021, és fa public l’anunci de la convocatòria per a la selecció específica d’un/a administratiu/va de facturació de la Direcció Econòmico-Financera de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre.

Anunci