Convocatòria de selecció específica d’un/a Referent de Benestar Comunitari EAP Amposta (CAP Santa Bàrbara) i Línia pediàtrica de Roquetes. Diligència de declaració de convocatòria deserta

Us informo que en data 21 d’agost de 2023 es fa pública la diligència per la qual es declara deserta la convocatòria per a la selecció específica d’un/a referent de benestar comunitari de l’EAP Amposta (CAP Santa Bàrbara) i Línia pediàtrica de Roquetes.

Diligència

Convocatòries de selecció específica de dos Referents de Benestar Comunitari. Relació definitiva d’admesos i exclosos

Us informo que en data 20 de juliol de 2023 es fan públiques les diligències amb la relació definitiva d’admesos i exclosos de participar en les dues convocatòries de Referent de Benestar Comunitari.

 

 

Convocatòries de selecció específica de dos Referents de Benestar Comunitari. Relació provisional d’admesos i exclosos

Us informo que en data 14 de juliol de 2023 es fan públiques les diligències amb la relació provisional d’admesos i exclosos de participar en les dues convocatòries de Referent de Benestar Comunitari.

Diligència EAP Amposta

Diligència CAP Santa Bàrbara-Linia Pediàtrica

Convocatòria de selecció específica d’un/a Psicòleg/òloga de la Unitat Bàsica de Prevenció de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre. Diligència definitiva d’admesos i exclosos

Us informo que en data 14 de juliol de 2023 es fa pública la diligència amb la relació definitiva d’admesos i exclosos de participar en la convocatòria de selecció específica d’un/a psicòleg/òloga de la unitat bàsica de prevenció de la gerència territorial de les Terres de l’Ebre.

Diligència

Convocatòria de selecció específica d’un/a Psicòleg/òloga de la Unitat Bàsica de Prevenció de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre. Diligència provisional d’admesos i exclosos

Us informem que en data 10 de juliol de 2023 es fa pública la diligència amb la relació provisional d’admesos i exclosos de participar en la convocatòria de selecció específica d’un/a psicòleg/òloga de la unitat bàsica de prevenció de la gerència territorial de les Terres de l’Ebre

Diligència

Convocatòria de selecció específica d’un/a infermer/a gestor/a de residències. Diligència de la relació definitiva d’admesos i exclosos

Us informo que en data 05 de juliol de 2023 es fa pública la diligència amb la relació definitiva d’admesos i exclosos de participar en la convocatòria de selecció específica d’un/a infermer/a gestor/a de residències d’Atenció Primària de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre.

Diligència

Convocatòria de selecció específica d’un/a infermer/a gestor/a de residències. Diligència de la relació provisional d’admesos i exclosos

Us informo que en data 29 de juny de 2023 es fa pública la diligència amb la relació provisional d’admesos i exclosos de participar en la convocatòria de selecció específica d’un/a infermer/a gestor/a de residències d’Atenció Primària de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre.

 

Convocatòries de selecció específica de dos Referents de Benestar Comunitari. Anuncis

Us informo que, en data 29 de juny de 2023, es fan públiques les convocatòries de selecció específica de dos Referents de Benestar Comunitari, un/a per a l’EAP Amposta i un/a per a la Línia Pediàtrica de Roquetes i l’EAP Santa Bàrbara.

El tipus de nomenament en ambdúes convocatòries és de “substitució directa”

Convocatòries:

EAP Amposta

EAP Santa Bàrbara – Línia Pediàtrica