Voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades és el document, adreçat al metge responsable, en el qual podeu, de manera lliure, expressar les instruccions que voleu que es tinguin en compte sobre la vostra atenció sanitària quan us trobeu en una situació en què, per circumstàncies derivades del vostre estat físic i/o psíquic, no pugueu expressar la vostra voluntat.

Informació de les voluntats anticipades al Canal Salut
Model orientatiu document de voluntats anticipades
Sol·licitud d’inscripció al Registre de voluntats anticipades de documents atorgats en presència de testimonis

 

Comments are closed.