A partir del mes de març, el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte s’articularà a través de les farmàcies de les Terres de l’Ebre

  • El cribratge de càncer de còlon i recte, que fins ara a les Terres de l’Ebre es feia a través dels Centres d’Atenció Primària (CAP), s’articularà a partir del mes de març a través de farmàcies col·laboradores
  • El Programa, que a les Terres de l’Ebre es va iniciar l’any 2012, té com a objectiu reduir la mortalitat per càncer de còlon i també disminuir el risc de patir-lo
  • Els usuaris rebran una carta d’invitació per a participar en el programa i es podran dirigir a les farmàcies col·laboradores per tal de recollir el kit de recollida de mostra

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a les Terres de l’Ebre, que es va iniciar l’any 2012, s’articularà a partir del mes de març de 2023 a través de les farmàcies de les Terres de l’Ebre, gràcies a la col·laboració conjunta del Departament de Salut, el Pla Director d’Oncologia, l’oficina de cribratge de càncer colorectal de Salut Sant Joan-Baix Camp i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT).

Fins ara, i des del 2012, el cribratge al territori es feia a través dels Centres d’Atenció Primària (CAP), una situació que canvia a partir del mes de març i en la que els usuaris s’hauran de dirigir a les farmàcies col·laboradores amb el programa amb la carta d’invitació a participar-ne.

Aquest model de Programa començarà a desenvolupar-se a les farmàcies col·laboradores que pertanyen a la zona corresponent a l’Àrea Bàsica de Salut Tortosa Est. Tot seguit s’incorporarà l’Àrea Bàsica de Salut Tortosa Oest i progressivament s’aniran afegint noves zones fins a abastar tota la Regió Sanitària Terres Ebre.

A través del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte es convida a tots els homes i dones entre 50 i 69 anys a fer-se, cada dos anys, una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. Es tracta d’una prova que no només permet detectar la malaltia en fase precoç sinó també reduir el risc de patir-la detectant els pòlips o lesions amb potencial de malignitzar.

El càncer de còlon i recte és una malaltia amb un impacte elevat a Catalunya, tant per la incidència de nous casos com per la mortalitat que ocasiona. L’evidència científica ha demostrat que la detecció precoç d’aquest càncer mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i disminueix la mortalitat almenys en un 16% en els participants en el Programa.

El Programa té com a objectiu reduir la mortalitat per càncer de còlon i també disminuir el risc de patir-lo. Durant aquests anys els professionals de l’Atenció Primària de Salut han estat els que han vehiculat la participació amb molt bons resultats. Des de la Regió Sanitària, el Pla Director d’Oncologia i el servei d’Epidemiologia de l’Hospital Sant Joan de Reus – Baix Camp, es vol agrair i felicitar a tots els professionals d’atenció primària que durant aquests anys han col·laborat estretament pel correcte funcionament del Programa assolint els seus objectius i possibilitant el diagnòstic precoç de 345 càncers.

Així mateix, els professionals de l’atenció primària seguiran tenint el paper important, com a referents de salut de la població, en els consells sobre prevenció i la participació en el cribratge, la resolució de dubtes i el seguiment dels pacients.

El paper de les farmàcies en la detecció precoç del càncer

A partir d’aquest moment, aquest paper el realitzaran les oficines de farmàcia. L’accessibilitat i proximitat de les farmàcies juga un paper clau en els programes de detecció precoç, ja que la ciutadania hi veu un punt proper de confiança on poder rebre consells i resoldre dubtes amb informació contrastada. Així doncs, la col·laboració de la farmàcia comunitària en aquest programa resulta molt efectiva en les zones de Catalunya que ja funcionen amb aquest model.

El president del COFT, Toni Veciana, s’ha mostrat satisfet amb el desplegament del cribratge de càncer de còlon i recte a les farmàcies de Terres de l’Ebre: “Precisament Les Terres de l’Ebre és un dels primers territoris on es va dur a terme el cribratge de càncer de còlon via atenció primària i ara, l’objectiu és que els bons resultats que el programa sempre havia tingut en aquesta zona continuïn amb la implicació dels professionals farmacèutics. Aquesta implicació és cabdal per teixir una xarxa sòlida que permet anar oferint nous serveis assistencials a la població des de la farmàcia comunitària i col·laborar, de forma integrada, amb el sistema de salut”.

Una prova senzilla dirigida a la població d’entre 50 i 69 anys

La població diana –homes i dones d’entre 50 i 69 anys–, rebrà una carta on se li explicarà el programa i se l’informarà de com participar-hi. L’usuari podrà adreçar-se a una de les farmàcies participants de la seva àrea de residència, els professionals de la qual hauran superat prèviament la formació corresponent. La farmàcia actuarà com a centre informador i li facilitarà el kit amb les instruccions sobre com realitzar-se la prova. La farmàcia farà el registre i seguiment i, un cop l’usuari hagi retornat la mostra, l’enviarà al laboratori per a la seva anàlisi.

Si el resultat és negatiu, l’usuari rebrà una carta informativa i, passats dos anys, se li tornarà a oferir la possibilitat de fer-se la prova. Si el resultat és positiu, serà citat per a una visita i se li proposarà fer una colonoscòpia per descartar l’existència d’un càncer o confirmar-ne el diagnòstic. En funció dels resultats obtinguts en aquest estudi, s’indicarà al pacient el procediment a seguir.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.