Search Results for: Equip Funcional d’Experts

Primer balanç del Grup EFE, l’equip per diagnosticar i tractar els casos de violència sexual i maltractament greu en infants i adolescents a la Regió Sanitària Terres Ebre

L’Equip Funcional d’Experts tracta els casos que no requereixen una atenció urgent, al cap de més de 72 hores d’haver succeït
Des de novembre de 2021 s’han tractat 45 casos a la Regió Sanitària Terres Ebre

 El passat mes de novembre de 2021 es posava en marxa a la Regió Sanitària Terres Ebre una unitat específica per tractar els casos de violència sexual i maltractament greu en infants i adolescents. L’Equip Funcional d’Experts (EFE), com es denomina la unitat, està integrat per una pediatra, una treballadora social de l’ICS Terres de l’Ebre i una psicòloga de l’Institut Pere Mata. En aquest període, l’EFE ha tractat un total de 45 casos a les Terres de l’Ebre.

La posada en marxa d’aquest Equip, de referència per a tota la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, respon a un projecte del Departament de Salut que inclou la creació de 8 EFE a tota Catalunya. El servei a Terres de l’Ebre està ubicat a l’Edifici Ribera d’Ebre, a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, i en cas que la ciutadania s’hi vulgui posar en contacte es pot fer a través del telèfon de contacte (634 27 66 98) o per correu electrònic a efe.ebre.ics@gencat.cat.

El maltractament i la violència sexual exercits contra els infants i adolescents és un problema que sovint es manté ocult i que és difícil de detectar, sobretot en infants molt petits que no ho poden verbalitzar o no són conscients de la gravetat dels fets. Aquestes situacions es poden detectar en diversos àmbits (sanitari, educatiu, de lleure, a través d’un familiar, etc.), a partir de la revelació de la víctima o a través de l’observació de conductes hipersexualitzades.

Des de l’àmbit sanitari s’ha de promoure tant el bon tracte integral com la prevenció a través de l’educació afectivosexual adequada a l’edat de l’infant i adolescent. També és important  la detecció precoç i la rehabilitació de qui ha patit maltractament o violència sexual. La detecció, el tractament i el seguiment dels infants i adolescents que han patit qualsevol classe de maltractament requereixen la participació coordinada de diferents nivells i xarxes assistencials (atenció primària, xarxa de salut mental, atenció hospitalària, etc.).

L’EFE s’activa des del moment que arriba la notificació de sospita o certesa de possible violència sexual i/o de maltractament físic greu sobre un infant o adolescent, que no requereixi atenció al servei d’Urgències. Immediatament, es programa una primera visita d’acollida on se cita a la família, es recull tota la informació del cas i es realitza una valoració sociofamiliar. En una segona visita es duu a terme una entrevista exploratòria a l’infant, durant la qual s’utilitzen tècniques d’entrevista i metodologies no contaminants ni suggestives, per no interferir en el seu relat, i tot seguit es procedeix a la intervenció terapèutica pertinent.

L’informe que genera el Grup EFE aporta les valoracions des del punt de vista clínic, psicològic i social.

Treball interdepartamental

Prevenir i, si escau, atendre i reparar el dany de les víctimes de maltractament és una tasca que requereix el treball en xarxa de professionals de diferents àmbits i disciplines i implica, necessàriament, una coordinació eficaç entre departaments.

L’objectiu de l’EFE és fer un treball integral i especialitzat. L’Equip coordina els diferents professionals implicats en aquestes situacions. En aquest sentit, és important establir i consensuar circuits i formes de coordinació i de treball conjunt per evitar les diligències repetides i adequar-se a criteris de mínima intervenció, celeritat i especialització, i així reduir i no prolongar de manera innecessària el sofriment dels infants, adolescents i famílies afectades amb el propòsit d’evitar la victimització secundària.

A més del diagnòstic, tractament inicial i seguiment dels casos, els professionals d’aquests equips també col·laboren en la prevenció i la detecció de les situacions de risc, treballant conjuntament amb els professionals del territori i en coordinació amb els professionals d’altres àmbits (departaments de Drets Socials, d’Educació, de Justícia, d’Interior, etc.) que són agents imprescindibles per detectar, prevenir, atendre i fer el seguiment de possibles situacions de violència sexual o maltractament greu.

Tortosa, 27 de juliol de 2022.  

   

Jornada commemorativa del Dia Mundial per a la prevenció de l’abús sexual Infantil a la Ràpita

El 19 de novembre, se celebra el Dia Mundial per a la prevenció de les violències contra xiquets, xiquetes i adolescents per a posar en evidència el problema de les violències sexuals comeses contra menors i la necessitat d’intervenir de manera urgent en la difusió de programes de prevenció.

Coincidint amb aquesta data, L’Equip d’Experts Funcionals (EFE) de les Terres de l’Ebre ha organitzat una Jornada commemorativa del Dia Mundial per a la prevenció de l’Abús Sexual Infantil que tindrà lloc el pròxim 16 de novembre, a l’església nova de la Ràpita, de 18 a 19.30 h. L’entrada és lliure i oberta a tothom.

La primera xerrada “Prevenim, detectem i actuem davant les violències sexuals a menors”, serà a càrrec de Neus Jové i Pepa Gellida, Equip Funcional d’Experts (EFE) Terres de l’Ebre. Posteriorment, Núria Bosch, autora del llibre Les Flors de la Nura, parlarà de la seua vivència personal. Cynthia del Pino, RBEC de l’EAP la Ràpita- Alcanar, serà l’encarregada de cloure la jornada reflexionat sobre “L’educació afectivosexual, la millor eina per prevenir l’abús sexual”.

L’Equip Funcional d’Experts (EFE) és la unitat específica per tractar els casos de violència sexual i maltractament greu en infants i adolescents a la Regió Sanitària Terres Ebre i està integrat per una pediatra, una treballadora social de l’ICS Terres de l’Ebre i una psicòloga de l’Institut Pere Mata.

Amposta acull la IX Jornada de l’Adolescència

El passat divendres va tenir lloc la IX Jornada de l’Adolescència a Amposta. La jornada estava organitzada pels departaments de Salut, de Drets Socials, d’Educació, d’Igualtat i Feminisme, juntament amb els Ajuntaments d’Amposta i Tortosa i la fundació Pere Mata Terres de l’Ebre. Hi va col·laborar també l’associació Atzavara-Arrels juntament amb les oficines Jove de les quatre comarques ebrenques.

 

 

L’acte, celebrat a la Lira Ampostina , es va desenvolupar entorn la temàtica de les violències i desigualtats, especialment les de gènere, amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta problemàtica i focalitzar-la en la població jove i adolescent. Entre les diferents intervencions, van destacar conferències i ponències de professionals de l’àmbit de la salut com la de Rafael Benito, psiquiatre especialitzat en familiar i neurobiologia i també d’experts en violència masclista de diversos àmbits com la psicologia o l’educació.

L’Institut Català de la Salut de Terres de l’Ebre va ser-hi present a l’organització de l’esdeveniment i també, amb la participació activa de les professionals dins la jornada.

 

 

D’una banda, Neus Jové, de l’Equip Funcional d’Experts en l’Atenció Infantojuvenil (EFE), va oferir la ponència “ Detecció de l’abús sexual des de l’àmbit educatiu” un aprenentatge a partir d’un cas pràctic.

D’altra banda, Susanna Pascual, Giulia Andrada, Laura Bel i Neus Guerrero, psicòlogues Referents de benestar Emocional i Comunitari (REBEC) van reflexionar sobre com els joves poden crear un lloc segur per a les emocions dins de les seves vides.

La jornada, que va gaudir d’un gran èxit de participació, va oferir, a més a més, un seguit d’espais experiencials tipus taller que van acostar vivències i reflexions als participants.

Nova unitat especialitzada de suport a la incapacitat temporal amb patologia musculoesquelètica a les Terres de l’Ebre

L’ICS Terres de l’Ebre ha posat en marxa una nova unitat especialitzada de suport a la incapacitat temporal amb patologia musculoesquelètica, una iniciativa pilot a tota Catalunya.

La unitat s’ubicarà al CAP Roquetes, i s’hi derivaran els pacients amb incapacitats temporals degut a malalties musculoesquelètiques.

L’objectiu d’aquesta nova Unitat, que ha creat l’ICS Terres Ebre, és oferir una atenció a les persones que possibiliti la millora de les malalties musculoesquelètiques, i puguin recuperar així la normalitat de la forma més ràpida possible, alhora que gestionar que les incapacitats laborals no s’allarguin de manera innecessària. Les malalties de l’aparell locomotor van causar 272.572 processos d’incapacitat temporal l’any 2021 a Catalunya, essent aquesta la segona causa en nombre de baixes.

Les malalties musculoesquelètiques són totes aquelles patologies que afecten el sistema locomotor, és a dir, que recauen en els ossos, les articulacions, les estructures periarticulars, com ara tendons i lligaments, i els músculs. Moltes d’aquestes dolències es poden beneficiar d’intervencions terapèutiques específiques com ara les infiltracions, l’activitat física o l’educació per part d’experts. Aquestes intervencions han demostrat la seva eficàcia si s’apliquen de forma precoç.

És per aquest motiu que en l’últim conveni signat per al bienni 2021-2022, entre l’Instituto Nacional de la Seguridad Social i el Departament de Salut, hi ha dos apartats concrets que fan referència a millorar el suport assistencial específic per a la incapacitat temporal d’origen musculoesquelètic a través de l’establiment d’Unitats Especialitzades i de la designació de professionals referents en l’àmbit hospitalari.

Íngrid Roca, gerent de la Regió Sanitària Terres Ebre, ha destacat “la importància que a les Terres de l’Ebre es desenvolupin iniciatives que després poden ser extrapolables a la resta de territoris”. Roca ha posat èmfasi en el fet que “aquesta unitat vol ajudar a agilitzar els processos i facilitar la recuperació de les persones, procurant que aquestes puguin reprendre la seva vida amb normalitat com més aviat millor”.

Ester Gavaldà, directora d’Atenció Primària de l’ICS a les Terres de l’Ebre, ha destacat la importància d’aquesta nova Unitat que “millorarà el diagnòstic i l’assistència mèdica de les persones amb aquestes afectacions”. A més, ha valorat positivament “la creació d’equips multifuncionals que faran que les persones ateses puguin tenir un diagnòstic més ràpid i eficient a les seves dolències”.