Seminari de Cardiologia de les Terres de l’Ebre
SCTE

22 de setembre de 2023
Parador de Tortosa
Presentació


 • La cardiopatia isquèmica és una de les malalties més prevalents. En els últims anys han hagut canvis en el seu diagnòstic i tractament, així com en la prevenció dels factors de risc cardiovasculars.
 • Per aconseguir un maneig òptim dels pacients amb cardiopatia isquèmica és clau mantenir actualitzats els professionals mèdics i d’infermeria implicats en el procés.
 • D’aquí la importància de crear activitats com aquesta, que afavoreixen el coneixement de les últimes actualitzacions en el maneig de la cardiopatia isquèmica.

Objectiu general

Actualitzar els coneixements sobre el diagnòstic i el tractament de la cardiopatia isquèmica.

Objectius d’aprenentatge

Després d’aquest seminari, les persones participants haurien de ser capaces de:
 • Detectar els factors de risc cardiovasculars de forma precoç i iniciar el tractament més adient.
 • Fer un diagnòstic precoç de la malaltia.
 • Aplicar un tractament específic i individualitzat segons la persona malalta.

Contingut

 • Factors de risc cardiovascular: tòxics ambientals, diabetis mellitus, hipertensió, tabac, dislipèmia.
 • Revascularització de tres vasos: ICP, cirurgia cardíaca.
 • Antiagregants: Clopidogrel, Prasugrel/Ticagrelor.
 • Comorbiditats: fibril·lació auricular, insuficiència mitral, insuficiència cardíaca.
 • Necessitat dels dispositius després de la quàdruple teràpia: DAI i mort sobtada, TRC.
 • Presentació de casos clínics.
 • La genètica com a predictor de la cardiopatia isquèmica.

Metodologia

La metodologia emprada en aquest seminari consisteix en la combinació de ponències individuals i taules rodones, que donin peu a actualitzar els coneixements en la gestió de la cardiopatia isquèmica i a contrastar opinions i experiències, posant en comú ponents i assistents el maneig d’aquesta patologia tant prevalent i amb la finalitat de millorar-ne la salut dels pacients afectats.

Persones destinatàries

Cardiòlegs i cardiòlogues i infermers i infermeres dels serveis de cardiologia, així com d’altres especialitats que hi estiguin interessats.

Certificació

El seminari està acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, excepte per a professionals en període de formació, que rebran certificat d’assistència.

Per fer el control d’assistència, els assistents hauran de presentar a l’entrada del seminari, al matí i a la tarda, el codi QR rebut després de formalitzar la inscripció.

Agenda


24 de maig de 2023

Inici inscripcions i enviament de casos clínics


8 de setembre de 2023, a les 23:59 h

Final enviament casos clínics


19 de setembre de 2023, a les 23:59 h

Final inscripcions


22 de setembre de 2023

Seminari de Cardiologia de les Terres de l’Ebre


Lloc i data

Parador de Tortosa
22 de setembre de 2023


Contacteu

Si teniu qualsevol dubte sobre el seminari o necessiteu que us ampliem alguna informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.