Seminari de Cardiologia de les Terres de l’Ebre
SCTE

22 de setembre de 2023
Parador de Tortosa
Presentació


La cardiopatia isquèmica és una de les malalties més prevalents. En els últims anys hi ha hagut canvis en el seu diagnòstic i tractament, així com en la prevenció dels factors de risc cardiovasculars.

Mantenir l’actualització professional és clau per obtenir-ne un maneig òptim.

Objectiu general

Actualitzar els coneixements sobre el diagnòstic i el tractament de la cardiopatia isquèmica.

Objectius d’aprenentatge

Després d’aquest seminari, les persones participants haurien de ser capaces de:
  • Detectar els factors de risc cardiovasculars de forma precoç i iniciar el tractament més adient.
  • Fer un diagnòstic precoç de la malaltia.
  • Aplicar un tractament específic i individualitzat segons la persona malalta.

Contingut

  • Factors de risc cardiovascular: tòxics ambientals, diabetis mellitus, hipertensió, tabac, dislipèmia.
  • Revascularització de tres vasos: ICP, cirurgia cardíaca.
  • Antiagregants: Clopidogrel, Prasugrel/Ticagrelor.
  • Comorbiditats: fibril·lació auricular, insuficiència mitral, insuficiència cardíaca.
  • Necessitat dels dispositius després de la quàdruple teràpia: DAI i mort sobtada, TRC.
  • Presentació de casos clínics.
  • La genètica com a predictor de la cardiopatia isquèmica.

Metodologia

Sessions formatives per mitjà de ponències individuals i taules rodones.

Persones destinatàries

Metges i residents de les diferents especialitats, infermeres i infermers.

Certificació

Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones inscrites que hagin assistit al 80% de les hores lectives.

Per a certificar l’assistència, hauran de presentar a l’entrada del seminari, al matí i a la tarda, el codi QR rebut després de formalitzar la inscripció.

Agenda


24 de maig de 2023

Inici inscripcions i enviament de casos clínics


1 d'agost de 2023, a les 23:59 h

Final enviament casos clínics


8 de setembre de 2023, a les 23:59 h

Final inscripcions


22 de setembre de 2023

Seminari de Cardiologia de les Terres de l’Ebre


Lloc i data

Parador de Tortosa
22 de setembre de 2023


Contacteu

Si teniu qualsevol dubte sobre el seminari o necessiteu que us ampliem alguna informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.