JITE

XI Jornades d'Infermeria Terres de l'Ebre
10 de novembre 2022, Tortosa
URV Campus Terres de l'Ebre i via telemàtica

Envia el teu projecte de Recerca Infermera


I CONCURS DE RECERCA: "El lideratge de les cures infermeres a les Terres de l'Ebre"

 1. Les propostes presentades han de suposar una millora en la pràctica assistencial. Es valoraran aquelles iniciatives que, basades en el coneixement i la evidència científica, proposin solucions o estratègies innovadores en la pràctica dels cuidatges, així com la millora en l’àmbit professional infermer.
 2. Es valorarà positivament aquelles propostes que ja presentin un pla estructurat del disseny o pilotatge de la proposta.
 3. Els apartats que ha de constituir la proposta són:
  • Títol i resum.
  • Justificació i marc teòric.
  • Protocol del disseny.
  • Resultats, si s’escau.
  • Conclusions.
  • Memòria econòmica.
  • Pla de treball.
  • Pla de difusió dels resultats.
  • Referències i annexos.
 4. Es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.
 5. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document.
 6. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.
 7. Els autors guanyadors del premi es comprometen a presentar els resultats, al les properes Jornades d’Infermeria de les Terres de l’Ebre.
 8. El comitè científic es reserva el dret de sol·licitar documentació acreditativa referent a les despeses del projecte.

Agenda

10/11/2022 – XI Jornades d'Infermeria Terres de l'Ebre

El lideratge de les cures infermeres a les Terres de l'Ebre


Organització

CAMPUS TERRES DE L'EBRE, Universitat Rovira i Virgili; Facultat d'Infermeria
Generalitat de Catalunya; Departament de Salut Generalitat de Catalunya; Departament de Drets Socials
Ajuntament de Tortosa Emergències mèdiques
Salut/ Hospital Comarcal Móra d'Ebre Fundació PereMata Terres de l'Ebre
Hospital Comarcal Amposta Col·legi oficial infermeres i infermers de Tarragona
Hospital Santa Creu, Jesús-Tortosa Clínica Terres de l'Ebre, Tortosa
CatSalut; Servei Català de la Salut, Regió Sanitària Terres de l'Ebre

Lloc i data

Campus URV Terres de l'Ebre
10 de novembre de 2022

Contacteu

Si teniu algun dubte sobre la Jornada, necessiteu que us ampliem alguna informació, o si creieu que podem millorar-ne algun aspecte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al correu jornadesinfermeriate.ebre.ics@gencat.cat i us respondrem al més aviat possible.