Oferta de feina en pràctiques de l’IISPV (Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili) per a l’HTVC

Oferta de feina en pràctiques de l’IISPV (Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili) per a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta per a la plataforma d’estudis histològics i citològics.

Es busca un llicenciat o Grau en l’àmbit de les ciències Biomèdiques (biologia, biomedicina, biotecnologia, bioinformàtica, etc.) per treballar a la plataforma d’estudis histològics, citològics i de digitalització de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili. La plataforma es transversal i de suport a la recerca mitjançant estudis histològics i citològics, que a més facilita estudis immunohistoquímics, immunocitoquímics, d’immunofluorescència, d’hibridació in situ i moleculars. També ofereix la possibilitat de digitalització de les imatges digitals microscòpiques i d’estudis d’anàlisis d’imatge.

Les tasques a realitzar són:
– Gestió de mostres biològiques amb processament preanalític dels teixits i materials citològics, amb realització de fotografies macro i microscòpiques de les peces histològiques, biòpsies i mostres citològiques.
– Digitalització de portaobjectes, etiquetatge i emmagatzematge de les imatges escanejades.
– Anàlisi d’imatges digitals mitjançant programes informàtics. Millora o implementació de nous procediments d’anàlisi d’imatge.
– Confecció de bases de dades i anàlisis estadístiques.

Els requisits imprescindibles són:
– Llicenciatura o Grau en l’àmbit de les ciències biomèdiques (biologia, biomedicina, biotecnologia, bioinformàtica, etc.).
– Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
– Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;

Altres aspectes que es tindran en compte són:
– Títol del doctorat en l’àmbit de les ciències biomèdiques.
– Coneixements estadístics en SPSS o R.
– Experiència en programes d’anàlisi d’imatges com Image J, FIJI o similars.
– Experiència en escriptura d’articles científics.

Procediment i termini de sol·licitud:
Els sol·licitants han d’enviar un curriculum vitae complet i una carta de presentació amb la referència IC28_21 a les següents adreces de correu electrònic: recruitment@iispv.cat i clopezp.ebre.ics@gencat.cat abans del 15 de setembre de 2021.

Més informació

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.