L’ICS i la URV promouen una aula de simulació clínica per a la formació de professionals, residents i estudiants de les Terres de l’Ebre

Aquest recurs permetrà recrear ambients simulats amb un alt grau de seguretat i realisme per millorar l’actuació i la presa de decisions clíniques.

 El projecte de l’aula de simulació, iniciativa que va néixer a l’Institut Català de la Salut Terres de l’Ebre ara fa aproximadament 4 anys, ha estat possible aquest any 2021 fruit de l’aliança entre aquest organisme i la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb l’empara de la Regió Sanitària. Així mateix, aquest projecte ha rebut l’ajut financer de la Diputació de Tarragona, cosa que ha permès disposar d’un espai de simulació clínica modern i funcional ubicat a les instal·lacions del Campus Terres de l’Ebre de l’esmentada Universitat.

L’àrea de simulació i innovació està situada en la tercera planta del Campus i té una reserva de 185 m² per a una disponibilitat de 8 sales; actualment s’ha dotat la unitat d’hospitalització i d’especialització, la sala de debrífing en directe i sincrònic, la unitat d’atenció primària o polivalent, la sala tècnica i els vestidors.

L’oferta formativa modular, que disposarà d’una coordinació docent i de professionals, instructors especialistes i acreditats en simulació, així com d’un equip tècnic per al manteniment de les instal·lacions i l’equipament, s’està treballant per oferir cursos orientats a fonaments i habilitats tècniques i no tècniques de l’alumnat.

El director del Campus i el gerent de l’ICS a les Terres de l’Ebre coincideixen que l’objectiu és el de promoure la formació, la innovació i la recerca amb relació a la salut al territori, mitjançant l’aprenentatge pràctic i simulat, garantint un entorn segur i de qualitat en la cura de les persones”, i  manifesten que “la nostra clara vocació de territori és la d’oferir aquest recurs i fer-ho extensiu a tots els professionals i institucions de l’àmbit de la salut, així com a d’altres que per les seves funcions puguin requerir aquest aprenentatge”. Amb aquestes prestacions “tenim la possibilitat d’igualar l’oferta formativa en simulació clínica existent en altres regions sanitàries de Catalunya”.

Tortosa, 27 de setembre del 2021

  

Bookmark the permalink.

Comments are closed.