L’ASSIR Terres de l’Ebre ha obtingut el millor resultat en contractes de gestió de Catalunya

El contracte de gestió té per objecte establir un acord intern entre la Gerència de l’ICS, la gerència de l’àmbit i l’equip directiu d’una unitat corresponent, en aquest cas, amb l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Terres de l’Ebre.

Aquest Contracte de gestió conté els objectius amb els indicadors, fites i el pes atorgat a cadascun en l’avaluació, així com informació sobre el mètode d’avaluació emprat, fonts d’informació i altres informacions rellevants. L’Institut Català de la Salut es compromet a facilitar el seguiment dels objectius del Contracte de gestió a través de Khalix. L’actualització dels resultats depèn de la disponibilitat d’informació. El resultat del Contracte de gestió es trasllada a l’objectiu grupal corporatiu a la DPO-CRV dels professionals, amb un pes del 40% sobre el total del resultat de la DPO-CRV dels professionals.

Per a l’exercici 2018, els objectius fixats des del Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre a l’ASSIR a través del Contracte de gestió s’agrupen en 4 dimensions amb la ponderació següent:

1.Resultats (millora dels resultats de qualitat assistencial i sostenibilitat): 45 punts.

2.Ciutadania (millora de la confidencialitat i l’accessibilitat): 13 punts.

3.Processos (millora de la qualitat de la prescripció de farmàcia i de la seguretat del pacient): 36 punts.

4.Organització i Persones (millora de la resolució mitjançant visites no presencials): 6 punts.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.