La Societat Espanyola d’Infermeria Neurològica atorga el Premi internacional al millor projecte d’infermeria neurològica 2019 al projecte “Validació de l’instrument coaching. La salut després de l’ictus”

L’objectiu de la investigació és validar un instrument d’entrenament i acompanyament personal als pacients després d’un ictus amb la participació de l’Hospital de Tortosa.

En el marc del XXVI Congrés Anual de la Societat Espanyola d’Infermeria Neurològica i al II Congrés Internacional d’Infermeria Neurològica, ha estat premiat el projecte “Validació de l’instrument coaching La salut després de l’ictus”. Aquest projecte forma part de la futura tesi doctoral de Mireia Larrosa, de la qual és directora Sílvia Reverté, professora al Campus Terres de l’Ebre de la URV i infermera de recerca de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC).

L’estudi té una durada prevista d’un any, prorrogable a dos, i es posa en marxa aquest desembre a la consulta d’infermeria neurovascular de l’HTVC, i compta amb la participació dels investigadors de la Unitat Funcional Neurovascular del Servei de Neurologia de l’HTVC, el neuròleg Josep Zaragoza i la infermera Noemí Bernardó, entre altres.

Segons explica Sílvia Reverté, l’objectiu és validar el Health Coaching com un instrument que permet a les persones que han patit un ictus “prendre consciència sobre el seu comportament i poder marcar-se un objectiu de canvi focalitzat en la seua pròpia salut. El coaching és una eina utilitzada en molts àmbits però no hi ha una evidència científica que l’avali”. I afegeix “El que esperem és que les infermeres puguin integrar els instruments de coaching per a fomentar una correcta adherència terapèutica i introduir un canvi d’hàbits saludables en els pacients que han patit un ictus, i que aquest canvi es mantingui al llarg del temps”.

L’estudi es farà a un centenar de pacients, homes i dones de més de 18 anys, amb un diagnòstic d’ictus confirmat de més de tres mesos i sense afectació neurològica greu. Per validar l’eina, els pacients que hi participin respondran un test de deu ítems, que hauran de valorar segons el seu grau de satisfacció. Posteriorment, se’ls citarà al cap de quatre setmanes per repetir el test i observar els canvis. Durant l’estudi, també es recolliran variables sociodemogràfiques i clíniques.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.