La Lliga Contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres d’Ebre concreta una col·laboració de 30.000 € al projecte Emma per a la investigació en el càncer de mama a les Terres de l’Ebre

En el marc del Dia Internacional del Càncer de Mama, el 19 d’octubre, la Lliga ha fet la primera de les tres aportacions que farà al projecte, de 10.000€ cadascuna.

La Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres d’Ebre ha establert un acord amb la Fundació Doctor Ferran i l’ICS Terres de l’Ebre en què es compromet a fer una donació total de 30.000 € al projecte Emma en tres anys.

Aquest nou acord se suma a la ja històrica col·laboració entre aquestes entitats atès l’alt compromís que té la Lliga amb la sanitat pública al territori i amb la ciutadania. La Lliga crea anualment una àmplia agenda d’activitats formatives i informatives sobre la prevenció, el diagnòstic i la investigació en càncer, que posa a l’abast de la població, i amb molt especial atenció als pacients de càncer i les seves famílies.

Les activitats organitzades conjuntament amb la Lliga, l’ICS i la Fundació Doctor Ferran, tenen un ampli abast territorial i sumen l’expertesa en la investigació i el tractament del càncer de l’ICS i la Fundació, i la gran tasca social que du a terme la Lliga.

‘Des de la Lliga afirmem que estem molt contents per poder contribuir en aquest projecte amb la donació dels deu mil euros que hem realitzat i considerem essencial la tasca que estan fent els diversos professionals que formen part del projecte Emma. Impulsant i donant suport a projectes d’investigació sensibles a les necessitats dels ciutadans contribuïm a normalitzar una situació actual que ja es ben convulsa.’ Declara el president de la Lliga, Paco Vallespí.

Tot i la situació provocada per la covid-19, aquestes col·laboracions no s’han aturat en cap moment, i la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres d’Ebre ha ideat noves campanyes per recaptar fons i ajudar a la investigació en càncer de mama. Gràcies a l’inestimable suport de la Lliga, el projecte Emma rep un important impuls.

Quan encara no fa un any de la posada en marxa de la campanya de captació de fons per al projecte Emma, que es va presentar el passat mes de gener, i malgrat que encara estem en una situació delicada per causa de la covid-19, es preveu que la campanya tingui una continuïtat com a mínim d’un any més. Durant tot l’any 2021 es continuaran fent activitats solidàries i accions comunicatives per conscienciar la societat de la necessitat d’ajudar econòmicament a la investigació en càncer que es fa a Terres de l’Ebre. En totes les activitats es compliran escrupolosament les mesures de seguretat i prevenció que siguin necessàries.

Amb l’impuls de la ciutadania, aquest projecte d’investigació en càncer de mama ajudarà a millorar la qualitat de vida de milers de persones afectades per la malaltia, i també la de les seves famílies.

Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre és una organització no governamental, sense ànim de lucre constituïda el 23 de juliol de 1993 que té com a objectiu general realitzar activitats que millorin el control i la prevenció del càncer a la població.

L’entitat ha estat qualificada com a Entitat privada d’iniciativa social per la Generalitat de Catalunya i declarada d’Utilitat pública pel Ministerio del Interior el 2004.

La Lliga Contra el Càncer compta amb una Junta Directiva en la qual es troben representades totes les comarques de la demarcació a través del delegat de la capital de cada comarca. La Lliga compta amb 1 president, 3 vicepresidents, 1 tresorer i 12 vocals. Entre els seus membres es troben voluntàries i voluntaris, així com també professionals de la medicina i de l’oncologia.

L’augment de la incidència del càncer per una banda, així com el coneixement en la prevenció, el diagnòstic i el tractament, per l’altra, han provocat un nivell creixent de preocupació social davant aquesta malaltia, si bé amb perspectives cada cop més optimistes. En aquest context, va néixer la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona.

La Lliga realitza activitats d’informació i educació a la població mitjançant xerrades, conferències, impressió i distribució d’opuscles i difusió en els mitjans de comunicació. Els temes són ben diversos i sempre relacionats amb la prevenció, el diagnòstic, la investigació i el control de la malaltia, el seu tractament, etc.

A més, es realitza una tasca d’orientació i suport als malalts i a les seves famílies, durant tot el procés de la malaltia, a través majoritàriament dels voluntaris de suport que són formats constantment per tal de realitzar una tasca adequada i òptima envers els malalts. En aquest sentit, la Lliga compta amb els Grups d’Ajuda Mútua (GAM), formats per voluntaris, psicòlegs, treballadors socials especialitzats i, inicialment, dones voluntàries que han estat operades de càncer de mama i ajuden aquelles que han de passar o acaben de passar per aquesta experiència. A la patologia mamària, s’hi ha afegit d’altres patologies i comptem amb un grup específic per a malalts amb ostomies.

El projecte Emma és una iniciativa de la Fundació Doctor Ferran per reforçar la investigació biomèdica en el càncer de mama a l’ICS Terres de l’Ebre.

El grup d’investigació en Patologia Oncològica i Bioinformàtica de Terres de l’Ebre, amb seu a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, fa més de 15 anys que investiga el càncer de mama. Actualment treballa per a conèixer els mecanismes que, a través dels ganglis de l’aixella, propaguen el càncer de mama a la resta dels cos.

El projecte Emma és essencial per investigar el comportament d’aquests ganglis i entendre la seva implicació en la disseminació de la malaltia i l’afectació en la supervivència de les pacients.

Notícia Canal Terres de l’Ebre

Notícia Canal21Ebre

Bookmark the permalink.

Comments are closed.