La Dra. Mireia Serra ha presentat la tesi doctoral

Mireia Serra Fortuny, adjunta del Servei de Pneumologia, ha defensat la seva tesi doctoral el dia 22 de març a la Corporació Sanitària Parc Tauli de Sabadell. La tesi es titula “Diagnòstic i estadificació del càncer de pulmó” i ha tingut la qualificació d’Excel·lent cum laude.

L’estudi es compon de tres parts amb l’objectiu principal d’optimitzar les tècniques no invasives i semiinvasives per a fer una estadificació acurada del mediastí. S’hi avalua la PET com a tècnica no invasiva i l’ecobroncoscòpia (EBUS-TBNA) com a tècnica semiinvasiva per a obtenir mostres ganglionars mediastíniques. Com a resultat, la tesi determina punts de tall de malignitat de la PET, els falsos negatius de l’EBUS-TBNA i la capacitat d’aquesta última tècnica per a fer un estudi epigenètic del mostreig ganglionar.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.