Jornada de portes obertes per a futurs residents

Organitzada per la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària Terres de l’Ebre i la Unitat docent de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, l’objectiu d’aquesta Jornada és informar els futurs facultatius residents de l’estructura docent dels centres acreditats en l’àmbit de la Gerència Territorial Terres de l’Ebre.

Així mateix, es pretén aproximar-los als centres i serveis, perquè els puguin conèixer més a fons i facilitar-los l’elecció tant de l’especialitat com del lloc on poden portar a terme la seva formació.

La Jornada ha començat amb la benvinguda als assistents per part de Beatriz Satué, cap de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària, i Antoni Sorní, coordinador assistencial de l’HTVC. També hi han intervingut Mar Olga Pérez, tutora d’Anàlisis Clíniques i Pau Margalef, tutor de geriatria de l’Hospital de Jesús, que els han ofert informació referent a l’estructura docent, l’activitat i els recursos.

Hi han assistit una quarantena de futurs residents, graduats en infermeria i  biologia, que, a més de les xerrades, han tingut l’oportunitat de reunir-se amb tutors i residents de les diferents especialitats, i visitar les unitats docents de l’Hospital i el CAP El Temple de Tortosa.

Aquest any, s’hi ofereixen vuit places d’especialitats hospitalàries: anàlisis clíniques, anestesiologia i reanimació, cirurgia ortopèdica i traumatologia,  pediatria, radiodiagnòstic; nou places de medicina familiar i comunitària, i tres d’infermeria obstetricoginecològica.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.