La Gerència Territorial de l’ICS Terres de l’Ebre millora l’accessibilitat dels usuaris a les gestions dels seus centres

La Gerència territorial continua avançant amb la millora de l’accessibilitat dels usuaris en els seus tràmits.

La creació d’un nou correu electrònic , gerencia.ebre.ics@gencat.cat, facilitarà la realització de gestions dels usuaris sense necessitat de realitzar trucades telefòniques o apropar-se als seus centres.

Les funcions d’aquest correu seran:

 • Canvis i anul·lacions de visites de l’Hospital Verge de la Cinta.
 • Informació sobre intervencions quirúrgiques.
 • Informació sobre visites a l’Hospital Verge de la Cinta.
 • Informació sobre visites als Centres d’Atenció Primària.
 • Justificants de visites realitzades.
 • Programació de revisions pediàtriques.
 • Programació llevadora de revisions ginecològiques.
 • Altres tràmits….

Quan l’usuari envia un correu, una resposta automàtica confirmarà la recepció del mateix i l’informarà del termini de resposta a la seva consulta.

Un altra eina de millora d’accessibilitat és l’enviament d’SMS per a programació i canvis de visita i que elimina les cartes als usuaris que tinguin signat l’e-consentiment que està a l’abast de tots els ciutadans en el seus centres d’atenció primària. A més, el que es pretén és la immediatesa en la recepció de la citació,  evitar cartes retornades per adreces errònies, informació al mòbil, eliminació de paper…

Recordem que l’e-consentiment  permet al ciutadà:

 • La possibilitat de sol·licitar una contrasenya per accedir als tràmits i serveis en línia disponibles a través del web de l’Institut Català de la Salut. La sol·licitud d’aquesta identificació, personal i intransferible, permetrà accedir a la consulta de visites amb l’especialista. Cal recordar que en cas de sol·licitar-la, qualsevol programació remota, bé per Internet des de casa bé pels dispositius d’autoservei per a la programació disponibles en alguns centres, requerirà aquesta clau de pas per realitzar la gestió.
 • Informar sobre qui és el representant legal del ciutadà, en el cas de ser menor d’edat o estar incapacitat judicialment.
 • Donar el consentiment en relació amb les comunicacions per via telefònica, per missatge de text i correu electrònic. Aquest aspecte farà referència tant a les comunicacions relatives a recordatori i canvi en les citacions, com a l’enviament de determinada informació sobre l’estat de salut (resultats de proves, informes…). En aquest darrer cas, si es remet qualsevol informació de caràcter clínic, es farà de la forma més segura possible, adjuntant l’arxiu encriptat. El codi de desencriptació en cada cas serà el codi identificació personal del ciutadà.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.