Missió i valors

Missió i valors

La missió de la nostra organització:

Ser eficaços i eficients, basant-nos en la gestió del coneixement i de les noves tecnologies com a elements fonamentals per al progrés dintre d’una dinàmica de sostenibilitat econòmica.

Responsables d’oferir una atenció de qualitat tant pel que fa al servei com a la seguretat.

Ser una organització sanitària pública que pertany a l’ICS i amb un fort sentiment de pertinença territorial.

Dedicada a donar resposta de salut a les necessitats de la població en el vessant d’aguts i crònics en els àmbits d’AP / AE, referent i vertebradora de la provisió de serveis sanitaris de les Terres de l’Ebre i que actua coordinadament amb la resta de proveïdors i agents socials.

Compromesa amb el desenvolupament integral dels professionals en un entorn de participació i coresponsabilitat.

Els nostres valors:

“Compromesos amb les persones”

El compromís

Ens comprometem amb la nostra feina, la cura dels pacients i l’ajut a les seves famílies, garantint la proximitat, l’accessibilitat i l’equitat en la prestació de l’assistència.

El professionalisme

Fonamentat en el benestar del pacient, la justícia social i el coneixement. La qualitat òptima, la cooperació, el treball en equip, la innovació i la transparència volem que siguin els elements distintius de la institució.

L’humanisme

Volem que se’ns identifiqui com una organització basada en l’ètica i que posa els pacients i els seus familiars com a centre del sistema de salut.

Comments are closed.