Medicina Intensiva

Situació
Àrea d'hospitalització, 1a planta

Telèfon
977 51 91 00 (centraleta)

Correu electrònic
comunicacio.ebre.ics@gencat.cat

Personal

Cap de servei: Dr. Gaspar Masdeu Eixarch

Presentació

El Servei de Medicina Intensiva té la missió d'atendre el pacient crític des de l'arribada a Urgències o, bé, des que es produeix la situació crítica a qualsevol unitat d'hospitalització convencional. S'hi atenen als pacients crítics fins que les circumstàncies hagin millorat i es pugui continuar el tractament en una altra unitat d'hospitalització o, bé, si fos necessari, fins tramitar el trasllat a un altre hospital per rebre atenció específica.

Àmbits assistencials

Urgències
Hospitalització
Cirurgia d'implant de marcapassos

Hospitalització

8 llits de crítics tipus general i una sala de tècniques

Cartera de serveis

 • Patologia respiratòria i ventilació mecànica
 • Ventilació mecànica no invasiva, VMNI
 • Patologies sèptiques de qualsevol origen
 • Patologia coronària aguda, fibrinòlisi del SCA
 • Patologia cardíaca i arítmies
 • Cardioversió programada
 • Implant de marcapassos transitori
 • Implant de marcapassos definitiu
 • Patologia neurològica, fibrinòlisi de l'ACV isquèmic
 • Postoperatoris de cirurgia general, urologia, traumatologia, ORL
 • Politraumatisme
 • Alteracions hidroelectrolítiques
 • Nutrició parenteral: cateterització venosa central i control metabòlic
 • Cateterització venosa central
 • Ecocardiograma transtoràcic i transesofàgic
 • Fibrobroncoscòpia
 • Hemodiafiltració venovenosa contínua
 • Hemodiàlisi convencional
 • Cateterització per a la pràctica d'hemodiàlisi
 • Transport assistit intrahospitalari del pacient crític
 • Traqueostomia percutània
 • Drenatge pericàrdic
 • Suport vital avançat, SVA, a qualsevol àmbit de l'Hospital

Docència

Residents de medicina intensiva: el Servei disposa de l’acreditació docent per aquesta l’especialitat.

Participació en el programa de formació dels metges interns residents de les especialitats: medicina interna i anestesiologia.

Formació en Suport Vital Bàsic (SVB), SVB i Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA), i SVA a metges, diplomats d'infermeria i tècnics de transport sanitari.

Comments are closed.