L’EAP Terra Alta obté el millor resultat de l’Estàndard de Qualitat Assistencial d’adults de l’ICS

L’estàndard de qualitat assistencial (EQA) és el mitjà que utilitza l’ICS per a avaluar la qualitat assistencial dels seus equips d’atenció primària amb l’objectiu de millorar-la.

És una eina que dona informació clínica i de gestió a tots els professionals d’atenció primària i els ajuda a millorar el control de salut dels seus pacients. Es basa en el registre de la història clínica electrònica dels pacients del qual s’extreuen les dades sobre la medicació, el control, les visites, etc. de forma que se’n preserva la identitat. Així es pot saber, per exemple, quins pacients diabètics no s’estan fent tots els controls que haurien de fer-se, quins pacients han sofert un infart i no estan prenent correctament la medicació…

L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Terra Alta ha obtingut al març una puntuació en l’EQA d’adults de 811,7 més alta que la del febrer 806,0 que és quan es va assolir el millor resultat de tots els EAP de l’ICS.

L’EQA d’adults inclou 55 subindicadors clínics que donen un resultat numèric entre 0 i 1.000 fruit de la suma del resultat de cada subindicador. D’aquests 55 subindicadors, 7 són de qualitat diagnòstica. El resultat de l’EQA es calcula a partir de l’explotació de les dades registrades a l’ECAP.

El primer EQA el va crear l’any 2004 el Servei d’Atenció Primària Camp de Tarragona. L’ICS el va fer extensiu a tots els seus centres l’any 2006. Ara, el fan servir els metges i infermers de tot l’ICS amb la informació actualitzada mensualment.

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.