Convocatòria d’una plaça de tècnic per a la plataforma d’Estudis histològics i citològics (IISPV/SOC)

Bases de la convocatòria

Plaça convocada

S’obri el procés selectiu per a la cobertura d’1 plaça a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), en la següent categoria professional: llicenciat, grau, o enginyer amb experiència d’anàlisi d’imatges biomèdiques.

Tasques que haurà d’assumir la persona contractada

 • Avaluació de les mostres histològiques i citològiques de la plataforma mitjançant procediments d’anàlisi d’imatges.
 • Desenvolupament i millora de procediments d’anàlisi d’imatges histològiques en pacients.

La persona jove destinatària de la contractació de pràctiques subvencionada d’acord amb les condicions exigides a la base 6 de l’Ordre TSF/115/2018 ha de complir:

 • Ser titulada en Bioinformàtica, Enginyeria Biomèdica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Elèctrica.
 • Ser beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
 • Estar inscrita com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • No haver participat en les convocatòries dels anys 2016 i 2017.
 • No estar contractat/da, en la data de publicació de la Resolució de convocatòria 02/10/2018, dins d’un programa de Garantia Juvenil que comporti una contractació laboral i aquesta contractació sigui vigent.

Es valorarà

 • Experiència realitzant tasques similars.
 • Responsabilitat, creativitat, emprenedoria i capacitat organitzativa per a gestionar el volum de feina.
 • Aptituds per treballar en un lloc on és important la interacció amb altres grups de professionals per obtenir els millors resultats.

S’ofereix

 • Tipus de contracte: temporal
 • Jornada: completa
 • Durada: 6 mesos
 • Incorporació prevista: octubre 2018

Presentació de sol·licituds

Cal enviar una carta de presentació, fent explícita la referència de la plaça i la motivació personal de la sol·licitud, i adjuntar-hi el Curriculum Vitae, la documentació acreditativa dels mèrits exposats i de la titulació obtinguda.

Lloc de presentació

Per correu electrònic curriculum@iispv.cat i clopezp.ebre.ics@gencat.cat (indicar a l’assumpte la referència de la plaça).

Termini de presentació

Des de la publicació d’aquesta convocatòria fins al 16 d’octubre de 2018.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.