L’Atenció Primària de l’ICS a Terres de l’Ebre millora el diagnòstic i el seguiment dels pacients amb COVID-19 amb la realització d’ecografia pulmonar

Els equips d’atenció primària de la Gerència Territorial l’ICS a les Terres de l’Ebre han iniciat un programa d’ecografies pulmonars per a poder millorar el diagnòstic i el seguiment dels pacients amb COVID-19, malaltia respiratòria causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

L’ecografia pulmonar és una tècnica amb sensibilitat i especificitat molt propera a la TC per a la detecció de les lesions pulmonars que ocasiona la COVID-19, i molt superior a la radiografia simple de tòrax i l’exploració física, fins i tot en fases inicials en què podria passar desapercebuda.

Considerant que és en els primers moments de la malaltia quan les decisions clíniques poden determinar un canvi transcendental en l’evolució clínica dels pacients, i que és als centres d’atenció primària (CAP) on habitualment els pacients acudeixen a consultar en primer lloc i on s’ha atès un nombre força elevat de pacients amb infecció respiratòria per COVID-19, la Gerència Territorial ICS a les Terres de l’Ebre ha destacat la importància d’implantar-hi aquest projecte.

Fins al moment, a l’atenció primària de salut el mecanisme per a la determinació de les lesions pulmonars per COVID-19 havia estat efectuar una radiografia de tòrax que s’ha anat substituint per l’ecografia pulmonar a mesura que aquesta s’ha anat consolidant com una tècnica adequada i molt sensible.

Per això, el Departament de Salut ha distribuït aparells ecogràfics entre els centres d’atenció primària Amposta, Baix Ebre, Deltebre, Flix, Móra la Nova, l’Aldea, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona, que se sumen als que ja es disposaven al CAP El Temple i al CAP L’Ametlla de Mar.

Paral·lelament, uns 30 professionals del territori han seguit una formació virtual específica que a impartit la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

Aquesta setmana al CAP Baix Ebre i al CAP Amposta s’ha iniciat la pràctica d’ecografies pulmonars per al control evolutiu de pacients positius per coronavirus SARS CoV-2 i també en els casos d’usuaris amb sospita inicial.

En les properes setmanes s’anirà ampliant el projecte a la resta del territori, amb la qual cosa es pretén aconseguir l’objectiu de fer un diagnòstic precoç, i prop del malalt, de les complicacions respiratòries que derivades de la COVID-19 i d’augmentar la resolució dels equips de primària en el cribratge de pacients.

Vídeo Canal21Ebre

L’ICS Terres de l’Ebre centra la recollida de mostres per a PCR en una Unitat formada i liderada per infermeres d’Atenció Primària.

La Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre, arran de la COVID-19, ha constituït la Unitat de Recollida de Mostres, integrada per infermeres d’Atenció Primària i ubicada físicament en un espai exterior annex a l’Hospital Verge de la Cinta, que treballa en horari de 8 a 20 hores els 7 dies de la setmana.

Es tracta d’una Unitat ambulatòria i domiciliària que pren mostres per a PCR a professionals i usuaris amb sospita de patir la malaltia, en concret, professionals sanitaris, personal de serveis essencials i col·lectius més vulnerables per la seva situació de fragilitat davant el coronavirus, i també a tots els pacients que han de sotmetre’s a una prova invasiva a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, com per exemple una colonoscòpia o una intervenció quirúrgica.

L’activitat de l’equip d’infermeria té lloc tant a les mateixes dependències de l’Hospital com a les residències geriàtriques i els domicilis d’usuaris que, per la seva vulnerabilitat i limitacions físiques, no poden desplaçar-s’hi. Per a això, els professionals de la Unitat coordinen i revisen les llistes de persones que han de ser ateses, i comproven si es compleixen els criteris establerts pels protocols vigents. També estableixen el moment en què s’ha d’efectuar la prova segons el quadre clínic i la programen ja sigui de forma ambulatòria o al domicili.

Cal destacar-hi especialment la tasca que s’està portant a terme en totes les residències geriàtriques i de persones amb discapacitat del territori. Es preveu que abans del dia 7 de maig s’hagi practicat el test a tots els usuaris i treballadors d’atenció directa de les residències geriàtriques i, que posteriorment, fins al dia 10 de maig s’hagin pogut completar tots els altres centres residencials.

A hores d’ara, atès l’elevat volum d’usuaris als quals s’ha de fer aquesta prova, la Unitat, que ja tenia 1 coordinador i 4 equips d’infermeria, s’ha hagut d’ampliar amb la col·laboració de 10 infermeres de diferents equips d’atenció primària, amb la qual cosa es pot disposar de 10 equips més de recollida, a fi de donar la màxima cobertura a la població residencial. Paral·lelament s’han contractat de manera específica 10 infermeres pregraduades que donen suport a la difícil tasca de la Unitat.

Notícia Canal Terres de l’Ebre

Nova ampliació del termini de presentació de projectes a la convocatòria de Beques de la Fundació Dr. Ferran 2020

Davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la COVID-19, la junta de la Fundació Dr. Ferran ha decidit ampliar per segona vegada el termini per presentar els projectes a la convocatòria de Beques de la Fundació Dr. Ferran 2020. El nou període establert per a presentar les sol•licituds quedarà obert a partir del divendres 1 de maig, fins al dimarts 30 de juny a les 24.00 hores.

Us recordem que tots els tràmits per a la presentació dels projectes els heu de fer en línia per mitjà del web de la Fundació.

“Trobem-nos i compartim”: aula virtual de preparació al naixement

Una de les conseqüències de l’aïllament que estem vivint és l’adaptació al medi. Per sort actualment tenim un desplegament d’eines informàtiques que ens ajuden a fer més sociable el dia a dia a pesar del distanciament.

Amb aquestes eines, les llevadores de les Terres de l’Ebre hem iniciat una prova pilot per a donar suport a la preparació al part. Les circumstàncies fan que estiguem allunyades de les dones i no les puguem veure setmanalment, com és en el cas de la preparació al naixement.

Sota el nom de “Trobem-nos i compartim”, escollit per la llevadora Carme Celma López per a denominar l’aula virtual de reunió, es dona resposta a la necessitat de trobar-se amb el grup d’iguals i compartir circumstàncies comunes, sentiments i, sensacions com la por o el respecte al part…, tot plegat amb l’objectiu de transmetre confiança a la dona i el seu entorn en aquesta nova etapa de la seva vida.

Així, per via telemàtica es facilita la informació requerida sobre el tema de què es tracti, es responen els dubtes i sobretot s’intenta transmetre a les dones la seguretat que no estan soles i que sempre poden contactar amb la llevadora de referència mitjançant l’eConsulta i el telèfon.

L’Atenció Primària de Terres de l’Ebre impulsa el seguiment de forma telemàtica dels pacients crònics complexos i els del Programa d’atenció domiciliària

Els pacients inclosos en els programes d’atenció a la complexitat i d’atenció domiciliaria són els més vulnerables de la comunitat i, en conseqüència, són els que més es poden beneficiar d’una òptima actuació assistencial impecable, basada en els valors professionals i la millor pràctica clínica.

Especialment ara, en aquests moments crítics amb motiu de la COVID-19, els professionals d’Atenció Primària Terres de l’Ebre han sumat esforços per a millorar l’assistència no presencial i afronten com una oportunitat el fet de donar suport als usuaris a través de vies telemàtiques i també d’afavorir la humanització d’aquest procés assistencial.

Amb aquest objectiu, a partir d’aquest dilluns 27 d’abril, s’ha reorganitzat l’atenció a tots els nivells i s’ha intensificat el suport a la població més vulnerable per mitjà de la comunicació telefònica amb el seu equip referent d’atenció primària.

Els professionals sanitaris s’asseguren durant aquests contactes telefònics de donar tota la informació a pacients i cuidadors sobre com poden localitzar-los o accedir als serveis de salut en cada moment del dia, i quins són els símptomes d’alarma que han de tenir en compte en el seu cas. També intenten donar el màxim suport emocional a aquestes persones i a la seva família si és necessari

Així mateix, des d’aquesta darrera setmana, com a eina de millora de la comunicació i el tractament d’aquests pacients, els metges i infermeres tenen disponible la videoconsulta mitjançant l’estació clínica de treball (ECAP). Els usuaris s’hi poden connectar a través d’un dispositiu mòbil o ordinador.

Pel fet que la videoconsulta ha estat una novetat tecnològica per als usuaris en general, la Direcció d’Atenció Primària Terres de l’Ebre ha prioritzat fer-hi proves de seguiment dels pacients crònics complexos, o amb ferides cròniques, o usuaris amb patologies cròniques atesos en entorns rurals, i els que viuen en residències de persones amb discapacitat.

Des de la Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre constatem que el projecte s’ha engegat amb èxit, ja que tant els professionals com els usuaris valoren satisfactòriament l’experiència, i creiem que serà una oportunitat per oferir-los suport i proximitat, sempre que la seva situació clínica no faci imprescindible l’atenció presencial.

Finalment, recordem que els usuaris es poden donar d’alta a La Meva Salut a l’enllaç: https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t o per telèfon al: 900 053 723, i que si necessiten fer algun tràmit o gestió a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta o al CAP hi  poden accedir mitjançant l’espai Contacta a l’enllaç: www.icsebre.cat/wg/contacta

Els equips d’atenció primària de l’ICS a les Terres de l’Ebre donen suport assistencial a les persones que viuen en residències

Davant la crisi sanitària i social motivada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia que desencadena en les persones, la COVID-19, atesa la important afectació que pot tenir en centres residencials de gent gran, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut han promogut una necessària intervenció d’alta intensitat liderada per l’Atenció Primària i Comunitària (APIC).

En el cas de les Terres de l’Ebre hi ha 1.630 persones que viuen en 34 centres residencials de diferents característiques: residències de gent gran, residències de persones amb discapacitat, residències per a persones amb malaltia mental o addiccions, o altres habitatges com poden ser els convents de les diferents congregacions del territori.

Per a atendre aquestes persones, els professionals de l’Atenció Primària Terres de l’Ebre han aplicat les mesures descrites al Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19 del Servei Català de la Salut, del 10 d’abril de 2020.

En aquest marc, s’ha portat a terme l’estratificació de tots els centres i la caracterització de les persones que hi viuen, cosa que ha permès prendre, de manera individualitzada, les decisions més adequades i concretar el tipus d’intervenció per a donar resposta a les necessitats de salut i cura de les persones.

Per a acomplir totes aquestes tasques, l’APIC de Terres de l’Ebre ha designat quatre facultatius referents per la seva expertesa en l’àmbit residencial, que compten amb el suport dels professionals assistencials dels diferents equips d’atenció primària del territori. A hores d’ara ja s’han realitzat 1.574 visites a les persones que viuen a les residències.

Específicament, els professionals de l’APIC tenen com a funcions, entre d’altres:

 • Assistència les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.
 • Identificació, maneig i seguiment dels casos possibles, probables i confirmats de la COVID-19.
 • Assistència específica en casos possibles o confirmats de la malaltia així com realització de l’estudi de contactes.
 • Consell, ajuda i control dels aïllaments necessaris.
 • Visites presencials als centres per valorar el compliment de les recomanacions per prevenir la infecció.
 • Medicalització dels espais residencials, si cal (concentradors d’oxigen…)
 • Formació als professionals en diferents aspectes com la utilització dels equips de protecció individual, la sectorització dels espais, el control d’infeccions…
 • Ajuda en el control i gestió de l’estoc dels equips de protecció individual.
 • Priorització de la realització de frotis pel diagnòstic de casos simptomàtics i de tots els usuaris d’aquelles residències on hi ha un cas confirmat, en aquest últim cas també la realització de frotis als treballadors.
 • Seguiment i assistència d’aquells residents en situació de final de vida.

Tal com s’especifica en la relació de funcions, tots els equips coordinen les actuacions per garantir l’atenció les vint-i-quatre hores del dia els set dies de la setmana, tasca que ja era pròpia de l’APIC i que en el context de la pandèmia ha hagut de fer-se de forma més intensa.

I pel que fa a una de les accions prioritàries en aquest moment, la realització de test entre els residents per fer el cribratge de casos positius per a poder sectoritzar correctament el centre, els equips disposen de la Unitat de Presa de Mostres de la Gerència Territorial de l’ICS que, en aquests moments, ja ha fet el cribratge tant d’usuaris com de treballadors de residències i centres on hi ha hagut un cas confirmat. En total de l’àmbit residencial aquesta Unitat ha practicat més de 300 tests.

Guies de suport psicològic per al període de confinament pel coronavirus SARS-CoV-2

La Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre ha elaborat dues guies de suport psicològic per al període de confinament pel coronavirus SARS-CoV-2:

Una, s’adreça a la ciutadania en general, a persones aïllades per tenir la COVID-19 o familiars que hagin perdut un ésser estimat, i també a professionals sanitaris; l’altra és per als pares amb idees, consells i resolució dels possibles dubtes que com a família puguin tenir en aquesta situació.

Principis bàsics de suport psicològic per al període de confinament pel coronavirus

Guia de suport psicològic per pares, en context d’aïllament per coronavirus

 

Exercici físic per a pacients amb fibromiàlgia

Des de la Unitat de Síndromes de Sensibilització Central, amb l’objectiu de pal•liar la inactivitat que pugui generar la situació de confinament, hem fet un document perquè els pacients amb fibromiàlgia tinguin una pauta de treball en relació amb l’exercici físic, un dels pilars en què es basa el seu el tractament.

Per les característiques d’aquests exercicis, també poden ser útils per a qualsevol persona que es vulgui mantenir en forma des de casa.

Vegeu aquí el document: Exercici físic en temps de confinament per a pacients amb fibromiàlgia

 

 

 

L’ICS Terres de l’Ebre ha desenvolupat el projecte “Amb tu” per a millorar la comunicació entre pacients, professionals i familiars

 

Des dels diferents llocs de treball, els professionals de l’ICS a les Terres de l’Ebre intentem col·laborar en la humanització del procés assistencial. I especialment ara, en aquests moments crítics amb motiu de la COVID-19, hem sumat esforços per a millorar l’apropament entre pacients i familiars, i facilitar-los el suport emocional.

És per això que hem desenvolupat un projecte anomenat “Amb tu” que, mitjançant eines com la videotrucada o l’enviament de missatges SMS, pretén donar resposta a les necessitats comunicatives, d’una banda, entre els pacients ingressats a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i els seu familiars, i, d’una altra banda, entre els malalts aïllats al seu domicili, els seus familiars i els professionals de la salut.

Així mateix, el projecte permet establir la comunicació tant en l’àmbit hospitalari com en l’àmbit d’atenció primària i entre metge-pacient, metge-familiar o pacient-familiar.

Concretament, “Amb tu” incorpora la tecnologia següent:

 • Videoconferència entre els pacients ingressats i aïllats, i els seus familiars.
 • Missatgeria a través dels mòbils que proporciona la informació del metge als familiars dels malalts ingressats i aïllats, com a complement de la comunicació que dona diàriament.
 • Videoconferència entre els pacients i els metges, especialment d’atenció primària,  que facilita les visites virtuals sense necessitat de fer desplaçaments als centres.

Paral·lelament, s’ha creat una unitat de suport per a coordinar les sol·licituds dels familiars amb els professionals sanitaris, amb la qual es pot contactar pel correu electrònic: gerencia.ebre.ics@gencat.cat o bé trucant al 634 296 919 de dilluns a diumenge de 8 a 19 h.

Estem convençuts que aquestes eines que avui posem en marxa també tindran una aplicació en el futur que garantirà un contacte més directe i personalitzat entre els serveis sanitaris i els pacients.

Vídeo Canal21Ebre

 

Ampliació del termini de presentació de projectes a la convocatòria de Beques de la Fundació Dr. Ferran 2020

Període de la convocatòria: de l’1-3-2020 al 14-04-2020

Us informem que el termini per presentar els projectes a la convocatòria de Beques de la Fundació Dr. Ferran 2020 s’ha ampliat fins al 14 d’abril de 2020 a les 24.00 hores.

En aquesta convocatòria es concediran dues beques destinades a donar suport econòmic a projectes de recerca en salut a les Terres de l’Ebre. Totes dues seran de 3.000 €, una per a un grup d’inici i l’altra per a un grup emergent.

El termini per presentar els projectes finalitzarà el dia 14 d’abril de 2020 i tots els tràmits per a la presentació dels projectes els heu de fer en línia per mitjà del web de la Fundació Dr. Ferran.