CAP El Temple

CAP El Temple
Plaça Carrilet, s/n
43500 Tortosa
Telèfons: 977 51 00 18
Fax: 977 44 57 28

Horari assistencial de dilluns a divendres 8 - 20 h

Atenció continuada de dilluns a divendres 20 - 8 h; dissabtes, diumenges i festius 24 h

Cartera de serveis

Aplicació de tractaments i proves: vacunació, anàlisis clíniques, ECG, espiometria, doppler ambulatori, monitoratge ambulatori de la pressió arterial i altres tècniques pròpies de l'atenció sanitària
Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)
Atenció a les patologies cròniques i agudes
Atenció a l’usuari
Atenció continuada
Atenció domiciliària: programa ATDOM i urgent
Atenció i cures d'infermeria
Cirurgia de cordals
Col·laboració amb associacions
Col·laboració amb els diferents ens
Deshabituació tabàquica
Docència
Educació per a la salut a escola
Educació sanitària individual i grupal
Medicina familiar i comunitària
Orientació i suport psicològic
Pediatria
Prevenció de la malaltia
Programa bucodental
Programa del nen sa
Programes sanitaris específics
Promoció de la salut individual i comunitària
Recerca
Revisions mèdiques escolars
Vacunacions pediàtriques a l'escola

Comments are closed.