Cabina de pletismografia a les Terres de l’Ebre

Amb aquesta cabina es poden practicar proves més precises per al diagnòstic de les malalties respiratòries.

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha adquirit un pletismògraf d’última generació a fi de complementar la resta d’estudis de funció respiratòria que ja duia a terme el Servei de Pneumologia del centre hospitalari.

Entre altres, ajuda a establir un diagnòstic precoç de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), a mesurar l’efecte que la malaltia ocasiona al pacient o a valorar la resposta al tractament prescrit.

Així, a més de l’espirometria, ara s’hi pot completar l’examen del pacient amb estudis més específics com la capacitat de transferència o difusió del CO; la pletismografia corporal, per comprovar la capacitat total dels pulmons o la quantitat d’aire que hi queda després d’exhalar. I també proves de broncoprovocació, com el test de metacolina i el test de mannitol, per al diagnòstic de l’asma bronquial.

Abans de l’adquisició d’aquest aparell, per sotmetre’s a aquestes proves més específiques, els pacients amb patologia respiratòria del territori havien de desplaçar-se a altres centres de referència com l’Hospital de Tarragona Joan XXIII o l’Hospital de Bellvitge, amb la molèstia, la despesa i el temps de demora en diagnòstics i tractaments que tot plegat podia comportar.

Per al Servei de Pneumologia la posada en marxa d’aquest equipament ha estat cabdal, especialment en aquest any de pandèmia per la COVID-19, que repercuteix directament en les afeccions respiratòries.

Tortosa, 06 d’abril de 2021

  

Bookmark the permalink.

Comments are closed.