Avís legal

Aquest web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat de l’Institut Català de la Salut. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • L’Institut Català de la Salut no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta institució.
  • L’Institut Català de la Salut no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Política de privadesa

El tractament de totes les dades que són responsabilitat de l’ICS compleix les disposicions establertes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l’Estat número 298, de 14 de desembre de 1999); l’Ordre SLT/519/2006, de 3 de novembre (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4758, de 10 de novembre de 2006); i les normes i procediments de seguretat establerts per l’ICS, que en garanteixen la confidencialitat.

Comments are closed.