Convocatòria de selecció específica d’un/a tècnic/a de Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre. Diligència definitiva d’admesos i exclosos

Us informem que en data 22 de setembre de 2022, es fa pública la diligència de la relació definitiva de persones admeses i excloses de participar en la convocatòria de selecció específica d’un/a Tècnic/a de Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques de la gerència territorial de les Terres de l’Ebre.

Diligència

Convocatòria FISIO-LLIURE-2018: publicació del resultat del 1r acte d’elecció i data, hora i lloc de l’acte d’adscripció

Us informem que, en data 29 d’agost de 2022, es fa pública la diligència del tribunal qualificador de la convocatòria amb codi d’identificació FISIO-LLIURE-2018, mitjantçant la qual es dona publicitat del 1r. acte d’elecció de destinació, per Gerències Territorials, i també es dona publicitat de les dades de realització del 2n. acte d’elecció (acte d’adscripció).

Diligència

Convocatòria AUX. HOT. LLIURE-2019. Publicació dels resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals del concurs oposició i ordre de classificació

Us informo que es va publicar la diligència per la qual es va donar publicitat del resultat definitiu del concurs de mèrits, de la puntuació final del concurs oposició i de l’ordre de classificació de la convocatòria Aux. Hot. Lliure-2019.

A la diligència es fa constar que el 18 de juliol d’enguany es publicarà la distribució de les destinacions i s’obrirà el termini, del 18.07.2022 fins el 29.07.2022, perquè les persones interessades facin l’elecció de la destinació.

Diligència

Convocatòria T.SOCIAL-LLIURE-2019. Ampliació del termini d’al·legacions de la puntuació provisional de mèrits

Us faig saber que, en data d’avui, s’ha publicat la diligència per la qual s’amplia el termini d’al·legacions de la convocatòria de T. Social Lliure-2019 fins al 19 de juliol de 2022, amb motiu de la incidència tècnica informàtica que, des de l’1 de juliol d’enguany, no permetia accedir en la pàg web de l’ICS a la consulta de les convocatòries de selecció definitiva.

Diligència

Convocatòria ODONT-LLIURE-2019. Ampliació del termini d’al·legacions de la puntuació provisional de mèrits

Us informo que, en data d’avui, s’ha publicat la diligència per la qual s’amplia el termini d’al·legacions de la convocatòria Odont-Lliure-2019 fins al 19 de juliol de 2022, amb motiu de la incidència tècnica informàtica que, des de l’1 de juliol d’enguany, no permetia accedir en la pàg web de l’ICS a la consulta de les convocatòries de selecció definitiva.

Diligència

Convocatòria ZEL-LLIURE-2018. Publicació resultats definitius del concurs de mèrits, puntuacions finals concurs oposició i ordre de classificació

us comunico que, en data 01 de juliol de 2022 es publica la diligència per la qual es dóna publicitat de la valoració definitiva del concurs de mèrits, de la puntuació final del concurs oposició i de l’ordre de classificació obtingut per les persones aspirants.

Així mateix, en l’esmentada diligència s’informa que el dia 18 de juliol de 2022 es publicarà la distribució de les destinacions per Gerència Territorial i s’obrirà un termini de 10 dies hàbils, que s’iniciarà el mateix dia 18 de juliol de 2022 i finalitzarà el dia 29 de juliol de 2022, per tal que totes les persones interessades accedeixin al Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) i facin l’elecció de la destinació desitjada.

Diligència