Administració d’Evusheld a les Terres de l’Ebre

Es calcula que aproximadament el 2% de la població mundial no genera una resposta adequada a la vacuna de la COVID-19, és per això que el Departament de Salut, seguint indicacions del Ministeri de Salut ha iniciat l’administració d’Evusheld. Aquest medicament és una combinació de dos anticossos monoclonals de llarga durada, amb una única dosis intramuscular, i la seva administració proporciona, mitjançant immunització passiva, protecció enfront de la infecció pel SARS-CoV-2.

Ahir es va iniciar l’administració d’Evusheld a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta als pacients candidats per rebre aquest tractament. Aquest són pacients immunodeprimits, amb tractament de càncer, trasplantats o qualsevol persona que prengui medicaments immunosupressors que no responen adequadament a la vacunació.

Les indicacions per a aquest tractament són revisades per part dels sanitaris especialistes, i són candidats potencials, a rebre la combinació d’anticossos monoclonals a Evusheld, les persones de 12 i més anys que pesin almenys 40 kg amb condicions que cursen amb alt grau d’immunosupressió, sigui a causa d’una patologia o un tractament, que no responen adequadament a la vacunació. Un altre grup a considerar són aquelles persones en què no és possible completar la pauta de vacunació i tenen molt alt risc de malaltia greu per SARS-CoV-2.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.