A Terres de l’Ebre més d’11.500 pacients tenen accés a La Meva Salut

L’any 2018, 11.547 persones de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre tenen accés a La Meva Salut (LMS), cosa que representa un 9,77% dels pacients.

Per equips d’atenció primària (EAP) de l’Institut Català de la Salut a Terres de l’Ebre, els que tenen més població amb accés a LMS són: l’EAP Terra Alta amb el 19,50%, l’EAP Ulldecona – La Sénia amb el 15,39%, l’EAP l’Aldea – Camarles – l’Ampolla amb el 14,20%, i l’EAP Flix amb el 10,94%.

La Meva Salut és un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d’altres serveis en línia com fer tràmits i consultes de forma segura i confidencial.

S’hi inclou la informació que s’ha generat per l’atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com el pla de medicació vigent, les voluntats anticipades i donacions. També s’hi pot consultar l’agenda personal amb les visites i proves diagnòstiques programades pendents o la informació sobre el procediment quirúrgic pel qual s’està en llista d’espera.

A més, des del passat mes d’octubre, els pares, mares o responsables legals de persones menors de 18 anys poden demanar l’accés a La Meva Salut dels seus fills. L’accés a LMS dels fills es manté fins que tenen 18 anys, i entre els 16 i els 18 anys es necessita l’autorització del fill per accedir-hi. Per a les persones de les quals es té la responsabilitat legal, l’accés es pot mantenir més enllà d’aquesta edat sempre que el document legal ho indiqui explícitament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.