La Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l’Hospital Verge de la Cinta consolida l’assistència als pacients amb cardiopatia isquèmica

La Unitat Multidisciplinària de Rehabilitació Cardíaca de l’HTVC va iniciar la seva activitat l’any 2011 amb l’abordatge dels pacients amb insuficiència cardíaca. Posteriorment, i amb l’èxit obtingut, el 2014 es va ampliar l’activitat amb l’atenció a pacients amb la síndrome coronària aguda amb l’objectiu de disminuir l’aparició de nous infarts i reduir-ne la morbimortalitat.

Des de la seva creació, l’equip multidisciplinari de la Unitat, format dos metges rehabilitadors, un cardiòleg, una metgessa especialista en Medicina Interna, una infermera, un fisioterapeuta i una psicòloga, ha tractat 647 pacients.

Els objectius globals de la Unitat són aconseguir l’estabilització clínica de pacients cardiòpates, limitar els efectes fisiològics i psicològics de la malaltia, augmentar el nivell funcional per facilitar-los la independència i la reincorporació laboral, i també millorar la qualitat de vida d’aquests pacients.

Aquesta teràpia multidisciplinària, integrada en el tractament global de la malaltia,  es porta a terme coordinant una sèrie d’intervencions basades en un programa d’exercicis físics específics, individualitzats i supervisats, un control de factors de risc, l’educació sanitària per mitjà de formació i xerrades participatives, i la psicoteràpia, com a activitats més destacables.

Tot això per influir favorablement en la malaltia, i millorar les condicions físiques, psíquiques i socials, perquè aquests pacients, pels seus propis mitjans, puguin conservar o reprendre les seves activitats a la societat de manera òptima.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.